Przyszłość antybiotyków w europejskim sektorze trzody chlewnej: ileitis


Jednym z głównych wyzwań sektora trzody chlewnej jest zmniejszenie spożycia antybiotyków przez zwierzęta.

Jako społeczeństwo żądamy, aby produkty zwierzęce, które spożywamy, pochodziły od świń, które przez całe życie cieszyły się optymalnymi warunkami bytowymi. Obecnie, poprawa jakości życia tych zwierząt zakłada również zmniejszenie stosowania antybiotyków, ważne zwłaszcza w walce z pojawieniem się oporności na leki, czyli jednego z głównych problemów zdrowia publicznego na świecie. Niektóre kraje europejskie, takie jak Holandia i Dania, rozpoczęły wiele lat temu programy mające na celu ograniczenie stosowania antybiotyków. Tendencja ta ukształtowała się w ostatniej przyjętej przez UE ustawie dotyczącej leków weterynaryjnych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r.) i wejdzie w życie we wszystkich krajach UE z dniem 28 stycznia 2022 r.

Cały ten trend znalazł odzwierciedlenie w zwiększeniu stosowania szczepionek jako alternatywy dla antybiotyków w celu ochrony zdrowia zwierząt, ograniczając leczenie antybiotykami do tych przypadków, w których profilaktyka nie jest możliwa.

Szczepienia mogą pomóc osiągnąć to, czego żądają konsumenci, gwarantując, że świnie pozostaną zdrowe, a ich produkcja będzie nadal opłacalna. Jest to trwałe rozwiązanie dla zapobiegania i kontroli chorób jelit, takich jak zapalenie jelita biodrowego.

Celem zwalczania tej choroby jest wytworzenie odporności przed pojawieniem się zakażenia, zwłaszcza gdy zwykłe środki bezpieczeństwa biologicznego nie wystarczą do jej opanowania, ponieważ nowe rozporządzenie nie pozwoli na zapobiegawcze stosowanie antybiotyków.

Ileitis. Szczepienie vs antybiotyki

Zapalenie jelita biodrowego jest zakaźną chorobą jelit wywoływaną przez wewnątrzkomórkową bakterię Lawsonia intracellularis. Jest to jedna z najczęstszych chorób świń na świecie i występuje nawet w gospodarstwach o najwyższym statusie zdrowotnym, które są wolne od wielu innych chorób.

Powoduje poważne straty ekonomiczne ze względu na mniejszy przyrost masy ciała, pogorszenie współczynnika wykorzystania paszy i zróżnicowany wzrost u świń.

Stosowanie antybiotyków przeciw Lawsonia intracelllularis może ogólnie w negatywny sposób oddziaływać na choroby jelit. Niemniej jednak, szczepienie przeciwko zapaleniu jelita biodrowego pozwala w wielu przypadkach ograniczyć globalne stosowanie antybiotyków, jednocześnie zachowując lub nawet poprawiając wskaźniki produkcyjne i zdrowie świń.

Badanie przeprowadzone wśród profesjonalistów z sektora trzody chlewnej

Aby poznać opinię europejskich hodowców i lekarzy weterynarii na temat zapalenia jelita biodrowego, szczepień i spadku spożycia antybiotyków, przeprowadziliśmy ankietę, której wyniki przedstawiliśmy poniżej.

522 pracowników europejskiego sektora trzody chlewnej (347 lekarzy weterynarii i 175 hodowców) odpowiedziało na nasze pytania. Poniżej przedstawiamy podsumowanie najciekawszych wniosków:

  • Szukając informacji, 80% z nich korzysta z pomocy kolegów, 55,87% z podręczników i specjalistycznych dzienników / czasopism, a 48,86% sprawdza strony internetowe sektora trzody chlewnej.
  • 48% z nich jest zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat profilaktyki chorób, a 44 % z nich uważa, że ​​ważniejsze są informacje o ich wpływie ekonomicznym.
  • 74,84% respondentów badania uważa, że ​​konsumpcja antybiotyków spadnie, a tylko 7%, że wzrośnie. Przyczyny, które skłaniają ich do wiary w spadkowy trend stosowania antybiotyków, mają związek z dobrostanem zwierząt, bezpieczeństwem żywności, ograniczeniami prawnymi (takimi jak obowiązują w Europie) oraz trendami spożycia mięsa na rynku.
  • Przyczyny, które skłaniają ich do wiary w spadkowy trend stosowania antybiotyków, mają związek z dobrostanem zwierząt, bezpieczeństwem żywności, ograniczeniami prawnymi (takimi jak obowiązują w Europie) oraz trendami spożycia mięsa na rynku.
  • 90% uważa, że spadek stosowania antybiotyków zmieni model produkcji trzody chlewnej i zwiększy koszty produkcji. Martwią ich skutki gospodarcze.
  • Respondenci badania uważają, że spadek stosowania antybiotyków będzie miał jednoczesny wpływ na pozostałe choroby, takie jak zapalenie jelita biodrowego, zapalenie opon mózgowych na tle paciorkowców… (zarówno w aspekcie zdrowotnym, jak i ekonomicznym).
  • W odniesieniu do zapalenia jelita biodrowego 45% ankietowanych respondentów uważa, że częstość występowania tej choroby w gospodarstwach w ich kraju przekracza 90%.
  • Pomimo europejskich przepisów dotyczących leków weterynaryjnych, ponad 35% ankietowanych leczy zapalenie jelita biodrowego antybiotykami w połączeniu z innymi środkami zabezpieczenia biologicznego. Tylko 19% stosuje szczepienia, aby zapobiec chorobie.
  • 45% ankietowanych nie jest w pełni zadowolonych z wyników uzyskanych przy stosowaniu tych metod leczenia.
  • Warto podkreślić, że 72% z nich byłoby skłonnych szczepić przeciwko zapaleniu jelita biodrowego.

PL-POR-200800005