CIRKOWIRUS ŚWIŃ TYPU 2
(PCV-2)


Jedna z najbardziej destrukcyjnych chorób,
dotykających hodowle świń na całym świecie w
ostatnich czasach.

Cirkowirus świń typu 2 (PCV-2) jest odpowiedzialny za jedną z najbardziej szkodliwych chorób świń dotykających w ostatnich latach fermy na całym świecie. Hodowcy, którzy widzieli jej skutki, zanim dostępne zaczęły być skuteczne środki profilaktyczne, są świadomi powagi zagrożenia. PCV-2 jest czynnikiem wywołującym kilka różnych stanów klinicznych i patologicznych, noszących wspólną nazwę cirkowirozy świń (PCVD), a objawiających się opóźnieniem wzrostu, wzrostem śmiertelności i stratami produkcyjnymi u tuczników. Po ponad dwóch dekadach od pojawienia się, PCV-2 wciąż pozostaje znaczącym z perspektywy ekonomicznej patogenem świń, a diagnostyka różnicowa nadal wykazuje obecność PCVD na fermach. Po ponad dwóch dekadach od pojawienia się, PCV-2 wciąż pozostaje istotnym patogenem świń z ekonomicznego punku widzenia. Choroba PCV nadal jest diagnozowana i obecna na fermach.

PCVD JEST NA OGÓŁ ZWIĄZANA Z:

OPÓŹNIENIE WZROSTU
(obniżone parametry wzrostu)

WZROST ŚMIERTELNOŚCI
Od: 4%
Do: 20%

STRATY PRODUKCYJNE
w fazie odchowu i tuczu

KLUCZOWE ZAGADNIENIA


Wirus PCV-2 jest powiązany z wieloma zespołami chorobowymi świń, noszącymi wspólną nazwę cirkowirusowa choroba świń (PCVD).


Zanim dostępne zaczęły być skuteczne środki profilaktyczne, PCVD była jedną z chorób przynoszących największe szkody ekonomicznie w branży trzody chlewnej.


Szerokie stosowanie skutecznych środków zapobiegawczych pozwala uniknąć negatywnych skutków PCVD.

SKUTKI

Cirkowirus świń ma ogromny wpływ na wydajność produkcji, z zachorowalnością sięgającą 50-60% i śmiertelnością w zakresie od 4 do 20%. Przed wdrożeniem środków zapobiegawczych koszt choroby w Unii Europejskiej szacowano na 562-900 mln EUR rocznie. W badaniu przeprowadzonym w Anglii, średni szacowany koszt PCVD wynosił od -21 do -245 GBP na lochę na rok, w zależności od ciężkości przebiegu choroby.

Straty ekonomiczne związane z PCVD są konsekwencją:

 • Wzrostu śmiertelności.
 • Zmniejszonego tempa wzrostu przy ogólnym pogorszeniu parametrów produkcji.
 • Wzrostu kosztów utrzymania i leczenia chorych świń.
 • Wzrostu kosztów związanych z chorobami wtórnymi.

Skutki ekonomiczne PCVD zostały w znacznym stopniu złagodzone dzięki szczepieniom/skutecznym narzędziom profilaktycznym. Aby ocenić opłacalność szczepionek/strategii zapobiegania i zwrot z inwestycji, konieczne jest stałe monitorowanie wyników szczepień i ekonomii produkcji. Jak podają szacunki, w Anglii dzięki szczepieniom hodowcy mogli zaoszczędzić średnio od 14,7 do 57,6 GBP w przeliczeniu na 100 loch przez okres 5 lat.

OGROMNY WPŁYW

Koszt choroby waha się:562 a 900 mln EUR
rocznie w całej Unii Europejskiej

OBRAZ KLINICZNY CHOROBY

Cirkowiroza świń jest rozwijającą się powoli, przewlekłą chorobą, której towarzyszy widoczna utrata masy ciała i wysoka śmiertelność. U części świń może rozwinąć się jej postać subkliniczną, wykazująca pewien stopień spowolnienia wzrostu przy braku objawów klinicznych. PCVD może również objawiać się jako część zespołu oddechowego u świń, jako choroba jelit, zapalenie skóry, zespół skórno-nerkowy (PDNS) lub być przyczyną problemów reprodukcyjnych.

Jak rozpoznać PCVD?

 • Świnie nie rosną, a ich stan ogólny ulega pogorszeniu.
 • Zwierzęta są zróżnicowane wagowo, stają się bardziej ospałe.
 • Świnie mają szorstką sierść i bladą skórę, czasem z charakterystyczną żółtaczką.
 • Mogą również wystąpić zaburzenia oddechowe, biegunka, powiększenie obwodowych węzłów chłonnych i brak odpowiedzi na antybiotykoterapię.

ROZPOZNANIE

Objawy kliniczne i zmiany patologiczne w przebiegu PCVD są niejednoznaczne i mogą przypominać wiele innych chorób. Dlatego do potwierdzenia PCVD niezbędne są badania laboratoryjne, a obraz kliniczny może być wykorzystany tylko do postawienia wstępnej diagnozy. Ponieważ zakażenie PCV-2 jest niezwykle częste u świń bez objawów klinicznych, wykrycie PCV-2 w surowicy lub tkankach metodą PCR czy też przeciwciał przeciwko PCV-2 w surowicy testem ELISA nie jest wystarczające do rozpoznania PCVD.

Złote zasady diagnostyki PCVD to:

1

Obecność zgodnych z opisem objawów klinicznych – zły stan ogólny organizmu.

2

Obecność zmian patologicznych w badaniu sekcyjnym, charakterystycznych dla choroby.

3

Obecność antygenu PCV-2 lub DNA w miejscu zmian w laboratoryjnych badaniach mikroskopowych.

KONTROLA

Cirkowiroza świń jest chorobą wywoływaną wieloma czynnikami, w której zarówno wirus PCV-2, jak i środowisko oraz inne liczne przyczyny mają znaczenie w przebiegu zakażenia. Aby kontrola była skuteczna, należy wziąć pod uwagę złożoność mechanizmu infekcji. Wirus PCV-2 jest obecny na prawie każdej fermie świń i – jak dotąd – nie odnotowano żadnej skutecznej strategii jego zwalczania.

Główne narzędzia kontroli PCVD to:

KONTROLA ZAKAŻEŃ WSPÓŁISTNIEJĄCYCH,

które mogą wywoływać PCVD, np. parwowirus świń (PPV) czy wirus zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRSV).

WYSOKA JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA

poprzez przestrzeganie „20 punktów Madeca”.

DBAŁOŚĆ O JAKOŚĆ ŚRODOWISKA,

ponieważ parametry takie jak wentylacja, temperatura i wilgotność mają kluczowe znaczenie.

BIOASEKURACJA,

ponieważ PCV-2 jest bardzo odpornym wirusem istnieje możliwość jego przenoszenia z odchodami na sprzęcie, butach czy też na pojazdach.

IMMUNOPROFILAKTYKA

Szczepionki są skuteczne w zmniejszaniu ciężkości przebiegu i częstości występowania PCVD, wspierając ogólną poprawę wydajności produkcji trzody chlewnej poprzez zmniejszenie śmiertelności i zwiększenie tmpa wzrostu. Dlatego kluczem do skutecznego zwalczania PCVD jest właściwe i nieprzerwane stosowanie szczepień.

Dlaczego tak ważne jest systematyczne szczepienie przeciwko PCV-2?

 • Zmniejsza śmiertelność i odsetek osłabionych chorobą świń.
 • Zwiększa dzienny średni przyrost wagi ciała.
 • Poprawia współczynnik wykorzystania paszy.
 • Poprawia jednorodność wagi zwierząt.
 • Zmniejsza występowanie zakażeń współistniejących.
 • Pomaga zmniejszyć stosowanie antybiotyków.

SPRAWDŹ JAK MOŻESZ PRZECIWDZIAŁAĆ CHOROBIE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami o chorobach i o naszych produktach, zarejestruj się.

CIEKAWOSTKI

Cirkowiroza świń została po raz pierwszy opisana na podstawie przypadków z 1991 r. i nazwana poodsadzeniowym wielonarządowym zespołem wyniszczającym świń (PMWS).

Poważne epidemie choroby miały miejsce w latach 1998-2004 w Europie i Azji oraz w latach 2004-2007 w Ameryce Północnej i Południowej, powodując poważne straty finansowe.

Pierwsze szczepienia pojawiły się w 2004 roku i od tego czasu zyskały powszechne uznanie wśród hodowców na całym świecie.

POLECANA LITERATURA

 • Alarcon P, Rushton J, Nathues H, Wieland B. Economic efficiency analysis of different strategies to control post-weaning multi-systemic wasting syndrome and porcine circovirus type 2 subclinical infection in 3-weekly batch system farms. Prev Vet Med. 2013;110(2):103-18.
 • Alarcon P, Rushton J, Wieland B. Cost of post-weaning multi-systemic wasting syndrome and porcine circovirus type-2 subclinical infection in England – An economic disease model. Prev Vet Med. 2013; 110(2): 88–102.
 • Segalés J. Porcine circovirus type 2 (PCV2) infections: clinical signs, pathology and laboratory diagnosis. Virus Res. 2012 Mar;164(1-2):10-9.
 • Segalés J. Overview of Porcine Circovirus Diseases. MSD Veterinary Manual. 2014. https://www.msdvetmanual.com/generalized-conditions/porcine-circovirus-diseases/overview-of-porcine-circovirus-diseases

Pobierz infografikę


PL-NON-210600013