Innowacyjne
rozwiązania dla
dobrego zdrowia

MSD Animal Health jest wiodącym dostawcą szczepionek
i produktów do zwalczania pasożytów dla przemysłu
drobiarskiego. Naszym celem jest poprawa i ochrona
zdrowia, dobrostanu oraz wydajności drobiu.

Współczesny przemysł drobiarski potrzebuje innowacyjnego 
podejścia do nękających go chorób. Dlatego w MSD Animal 
Health opracowujemy produkty i usługi, które realnie wpływają 
na poprawę wydajności i rentowności stad.

Aby jak najlepiej realizować potrzeby naszych klientów, zespół 
ds. drobiu staje się ich partnerem, wspólnie z nimi poszukując 
sposobów skutecznej ochrony przed chorobami czy
minimalizowania strat produkcyjnych w stadach.


Najlepsi w profilaktyce

Naszym najważniejszym priorytetem jest zapobieganie chorobom, nim staną się
one śmiertelne – pomaga nam w tym
najwszechstronniejsze dostępne na
rynku portfolio produktów. Angażujemy
się także w inne istotne strategie
profilaktyczne, w tym diagnostykę,
programy odnowy biologicznej i nadzór
nad chorobami. Utrzymanie zwierząt
w zdrowiu minimalizuje potrzebę ich
leczenia. Jesteśmy pasjonatami
i dążymy do posiadania najlepszego
know-how w zakresie badań, produktów
i usług ukierunkowanych na profilaktykę.

Innowacyjni dzięki nauce

Wiemy, że nowocześni producenci
potrzebują stale ulepszanych rozwiązań,
dlatego niezmiennie inwestujemy
w nowatorskie badania i rozwój. Nasze
odkrycia nie pochodzą jednak wyłącznie
z laboratoriów – to klienci tacy jak Ty
pomagają nam identyfikować trendy
mające wpływ na zdrowie zwierząt.
Twoje spostrzeżenia pomagają nam
w ciągłym doskonaleniu – zapewnianiu
bezpieczeństwa żywności oraz
optymalizacji naturalnego potencjału
wzrostu zwierząt. Pracujemy, aby pomóc
zapewnić światu zasobne i przystępne
cenowo dostawy żywności, przy
jednoczesnym poszanowaniu środowiska
naturalnego.

Skoncentrowani
na dobru zwierząt

Dobrostan zwierząt inspiruje wszystko,
co robimy-od pionierskich produktów
i metod dostaw po pomoc naszym
klientom w optymalizacji ich strategii
zarządzania. Wyznaczamy nowe trendy
i standardy, które poprawiają komfort
i opiekę w branży drobiarskiej. Czujemy
się odpowiedzialni za to, aby zwierzęta,
które nas żywią, były hodowane
w komforcie, wolne od chorób, stresu
i bólu. Pomaga nam w tym wiedza
i nauka. Wierzymy, że to, co jest dobre
dla zwierząt, jest dobre dla nas
wszystkich.

PL-NON-210400013