O firmie

Nasi partnerzy od zawsze wiedzą, że w MSD Animal Health mogą liczyć na więcej niż leki
i szczepionki. W MSD Animal Health dzielimy się z nimi wiedzą, technologią i wsparciem merytorycznym, które realnie przyczyniają się do rozwoju opieki nad zwierzętami.
To jest nasze dziedzictwo i nasza misja.

Nauka dla zdrowia zwierząt

Dziś nasz dorobek naukowy umacnia cenną więź między ludźmi, a ich zwierzętami. Pomaga również chronić zdrowie publiczne na całym świecie, dbać o bezpieczeństwo żywności i zwiększać zasoby białka.

Nasze wartości

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Docenianie fundamentalnej roli postępu naukowego w weterynarii oraz świadomość ogromnej odpowiedzialności MSD Animal Health względem klientów, konsumentów, zwierząt, społeczeństwa i całej planety.

NOWATORSTWO

Oryginalny sposób myślenia i postępowania, odwaga i determinacja pozwalające na zdobywanie nowych informacji i podejmowanie działań na ich podstawie, większe zrozumienie i poszerzanie wiedzy.

WSPÓŁPRACA

Ścisła współpraca, dzielenie się wiedzą
oraz inspirowanie siebie nawzajem i klientów, stwarzanie idealnych warunków do rozwoju nauki i rozwoju, zapewnianie równowagi pomiędzy kosztami a zdolnościami ludzkimi.

DYNAMIKA

Sprawność, szybkość i elastyczność w działaniu, szybkie reagowanie na nowe szanse i wymagania, kultura pracy zorientowana na zewnątrz, w której ceni się talenty i aktywność.

Nasza działalność

Prowadzimy działalność w ponad 150 krajach.

Taki zasięg geograficzny osiągnęliśmy dzięki zaangażowaniu w zrozumienie poszczególnych regionów. Pozwala nam to szybko reagować na zmieniające się realia zachorowań na całym świecie. Pomagamy chronić zdrowie publiczne i skutecznie rozwiązywać problemy lokalne.

(PL-NON-200700007)