Kupuj bezpośrednio od MSD Animal Health! Zarejestruj się do naszej ePlatformy już dziś!

Leczenie zapalenia
ucha zewnętrznego jeszcze nigdy
nie było tak wygodne.

Świat potrzebuje zdrowych zwierząt

MSD ANIMAL HEALTH ZAPRASZA DO KONKURSU “PIGNNOVATION AWARD”

MSD Animal Health, część firmy Merck & Co, ogłasza konkurs “High-Quality Pork Pignnovation Award”. Celem inicjatywy jest wsparcie branży poprzez popularyzację najnowszych osiągnięć z zakresu hodowli trzody chlewnej. Nagrody otrzyma trzech laureatów z grona uczelni, grup badawczych, startupów za projekty łączące innowacyjność i rozwiązania technologiczne na rzecz trzody chlewnej. Do konkursu można zgłaszać innowacje z różnorodnych obszarów – reprodukcji, wzrostu, zdrowia, dobrostanu, zrównoważenia i innych.

Dowiedz się więcej

MSD Animal Health uruchamia Experience Center

Experience Center. To jednostka powołana w celu prezentowania rozwiązań firmy w zakresie identyfikacji i monitorowania zdrowia zwierząt. Działalność jednostki będzie wspomagać hodowców i lekarzy weterynarii w poznawaniu najnowszych rozwiązań technologicznych wspierających hodowlę i produkcję zwierzęcą

Dowiedz się więcej

POLPROWET

“Bezpieczne leki — bezpieczne zwierzęta — bezpieczni ludzie” – pod takim hasłem rusza kampania zainicjowana przez stowarzyszenie POLPROWET pod patronatem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Włączamy się w te działania i trosce o #jednozdrowie chcemy zwrócić uwagę na zagadnienie działań niepożądanych wynikających

Czytaj więcej


MSD ANIMAL HEALTH OPTYMALIZUJE I WPROWADZA NOWY MODEL DYSTRYBUCJI W POLSCE

MSD Animal Health stale weryfikuje swoje systemy i procedury, by na bieżąco zapewniać optymalny model biznesowy, który wspiera naszych klientów i ich działalność.

Czytaj więcej


WKROCZ Z NAMI W PRZYSZŁOŚĆ WOLNĄ OD IGIEŁ

W tym roku z radością obchodzimy 20 rocznicę powstania IDALA.
Począwszy od pierwszego modelu 1G do obecnego IDAL 3G i IDAL 3G Twin, rodzina IDAL Way była z Wami przez cały czas, zapewniając skuteczną, wygodną i przyjazną dla zdrowia zwierząt alternatywę w postaci szczepień bezigłowych.

Dowiedz się więcej o IDALU


LAWSONIA INTRACELLULARIS – NIEWIDZIALNY WRÓG, KTÓRY OBNIŻA EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI

Ileitis to choroba zakaźna wywołana przez Lawsonia intracellularis atakująca jelita świń i powodująca znaczne straty produkcyjne głównie podczas fazy odchowu i tuczu.

Dowiedz się więcej o chorobie i sposobach jej kontrolowania


CIRKOWIRUS ŚWIŃ TYPU 2
(PCV-2)

Jedna z najbardziej destrukcyjnych chorób, dotykających hodowle świń na całym świecie w ostatnich czasach.

Dowiedz się więcej o chorobie!


MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE (M.Hyo)

M. hyo wywołuje enzootyczne zapalenie płuc (EP) – przewlekłą chorobę układu oddechowego, rozpowszechnioną w większości stad na całym świecie, która zwykle objawia się w okresie odchowu i tuczu.

Dowiedz się więcej o chorobie!


WIRUS ZESPOŁU ROZRODCZO-ODDECHOWEGO ŚWIŃ (PRRSV)

PRRS charakteryzuje się zaburzeniami reprodukcji u loch i chorobami układu oddechowego u świń w każdym wieku, co prowadzi do ogromnych strat finansowych w przemyśle trzody chlewnej.

Dowiedz się więcej o chorobie!


RÓŻYCA, PARWOWIROZA I LEPTOSPIROZA

Różyca (Erysipelothrix rhusiopathiae), parwowiroza (PPV) i leptospiroza to jedne z głównych zakaźnych przyczyn utraty zdolności rozrodczej u świń. Wszystkie trzy mogą powodować subkliniczną postać choroby, a w czasie ciąży skutkować ciężkimi zaburzeniami rozrodczymi.

Dowiedz się więcej o chorobie!


ESCHERICHIA COLI I CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TYPU C

Bakterie Escherichia coli (E. coli) i Clostridium perfringens (C. perfringens) typu C są głównymi patogenami odpowiedzialnymi za rozwój biegunki neonatalnej prosiąt, będącej najczęstszą przyczyną śmiertelności przedodsadzeniowej i powodującej znaczne straty ekonomiczne wśród producentów trzody chlewnej na całym świecie.

Dowiedz się więcej o chorobie!


ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE

Actinobacillus pleuropneumoniae (App) jest czynnikiem etiologicznym pleuropneumonii świń (PPP), która jest wysoce zaraźliwą chorobą układu oddechowego.

Dowiedz się więcej o chorobie!


IBR: WYSOCE ZARAŹLIWA CHOROBA ZAKAŹNA, KTÓRA MOŻE DOTKNĄĆ BYDŁO W KAŻDYM WIEKU

Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy (IBR)  jest chorobą wirusową górnych dróg oddechowych wywołaną przez bydlęcy herpeswirus 1 (BHV-1). Jest wysoce zaraźliwa, atakuje bydło w każdym wieku i jest powszechnie obserwowana u młodego bydła. Zakażone zwierzęta mogą wykazywać niższą produkcję mleka i może dochodzić do zamieranie zarodków i poronień w poważnych przypadkach. Wirus posiada zdolność do powodowania zakażenia latentnego. Zakażenie to lokalizuje się głównie w zwojach nerwowych. Zakażone osobniki stają się nosicielami wirusa, a nosicielstwo utrzymuje się przez całe życie zwierzęcia. Pod wpływem czynników stresowych dochodzi do reaktywacji zakażenia latentnego, a następnie do siewstwa wirusa.

Dowiedz się jak wykryć i jak chronić stado przed IBR!


BIEGUNKI NEONATALNE TO POWAŻNY PROBLEM U CIELĄT PONIŻEJ 1.MIESIĄCA

Biegunka neonatalna pozostaje istotną przyczyną upadków cieląt poniżej 1.miesiąca życia. Cielęta mogą cierpieć z powodu luźnych stolców, silnego odwodnienia, zalegania, śpiączki i śmierci, czasami w ciągu 12 godzin. Zapobieganie ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia strat produkcyjnych w stadzie. Nasza strona pomaga w dostarczaniu informacji o tym, jak można zminimalizować ryzyko w gospodarstwie.

Przeczytaj więcej o tym, jak radzić sobie z chorobą.


MASTITIS: JEDNĄ Z NAJDROŻSZYCH CHORÓB WYSTĘPUJĄCYCH NA FERMACH BYDŁA MLECZNEGO

Mastitis to schorzenie, które jest zarówno kosztowne, jak i wpływa na pogorszenie dobrostanu krów mlecznych. Jest to choroba, która ma duży wpływ na produkcję mleka i rentowność gospodarstwa. Krowy z zapaleniem wymienia produkują mniej mleka, mają obniżone parametry rozrodowe, szybciej tracą kondycję. Aby skutecznie zwalczać zapalenie wymienia, potrzebne są indywidualne programy kontroli dla gospodarstw krów mlecznych.

Przeczytaj więcej o tym, jak możesz zapobiegać zapaleniu wymienia w swoim stadzie.


WIRUSOWA BIEGUNKA BYDŁA (BVD)

BVD jest wysoce zakaźną chorobą wywoływaną przez wirusa przenoszonego przez zakażone zwierzęta. Główną oznaką infekcji są problemy z płodnością wraz z niską odpowiedzią immunologiczną. Ta niska odporność sprawia, że zakażone zwierzęta są podatne również na inne choroby, co powoduje dalsze straty w stadzie.

Dowiedz się, jak kontrolować BVD w swoim gospodarstwie.


CHOROBA UKŁADU ODDECHOWEGO BYDŁA (BRD)

BRD to złożony zespół chorobowy, który nie zawsze jest łatwy do wykrycia we wczesnym stadium. Istnieje wiele kosztów związanych z wystąpieniem BRD, od zmniejszonego tempa wzrostu cieląt do podwyższonego wieku jałówek przy pierwszym wycieleniu, obniżenia jakości tuszy i kosztów śmiertelności, które należy wziąć pod uwagę.

Dowiedz się, jak możesz chronić swoje stado przed wystąpieniem BRD.


KORONAWIRUS BYDLĘCY (BCoV)

BCoV niszczy aparat rzęskowy, zmniejsza ilość śluzu tworzącego się w tchawicy, zaburza pierwszą linię obrony i dosłownie otwiera drzwi innym patogenom BRD (BRSV, PI3, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, IBR i Mycoplasma bovis). U cieląt dotkniętych koronawirusem bydlęcym występują łagodne objawy chorób układu oddechowego, w tym kaszel i wydzielina z nosa, a także biegunka. BCoV można łatwo przenosić za pośrednictwem przedmiotów takich jak obuwie co przekłada się na istotnie wysokie ryzyko pośredniej transmisji wirusa między stadami do 24 godzin po kontakcie z wirusem!

Przeczytaj więcej na temat wpływu BCoV na układ oddechowy


O ZAKAŹNYM ZAPALENIU BURSY FABRYCJUSZA

Zakaźne zapalenie bursy Fabrycjusza (choroba Gumboro- IBD) jest zakaźną chorobą atakującą stada drobiu na całym świecie. Jej pojawienie się skutkuje podwyższonymi upadkami, pogorszeniem wyrównania stada i zwiększonymi konfiskatami w zakładach ubojowych co czyni IBD jedno z największych zagrożeń dla zyskowności branży drobiarskiej. Poprawa odporności stada dzięki zapewnieniu bezpiecznej, skutecznej i długotrwałej ochrony może ograniczyć skutki choroby i poprawić wydajność stada.

Przeczytaj więcej


O RZEKOMYM POMORZE DROBIU

Rzekomy pomór drobiu (choroba Newcastle- ND) zagrożenie dla branży drobiarskiej występujące na całym świecie negatywnie wpływające na żywotność, wyniki produkcyjne brojlerów kurzych i powodujące zwiększone konfiskaty w zakładach ubojowych. Wystąpienie ND może także powodować ograniczenia w handlu międzynarodowym i straty w produkcji jaj. Szczepienia przeciwko wirusowi ND są skuteczne, ale tradycyjne, żywe szczepionki mogą wywoływać reakcje poszczepienne, zaś szczepionki inaktywowane stosowane u brojlerów mogą pogarszać wyniki produkcyjne. Dlatego zwalczanie ND wciąż pozostaje wyzwaniem dla branży drobiarskiej.

Przeczytaj więcej


O ZAKAŹNYM ZAPALENIU KRTANI I TCHAWICY

Zakaźne zapalenie krtani i tchawicy (ILT) jest ostrą, wysoce zaraźliwą chorobą występującą u kur, bażantów, pawi i indyków wywoływaną przez herpeswirus, która charakteryzuje się występowaniem poważnych trudności w oddychaniu i kaszlu. Choroba ta występuje na całym świecie, wszędzie gdzie prowadzona jest intensywna produkcja drobiarska, szybko przenosi się z ptaka na ptaka powodując wysokie upadki. ILT przenosi się drogą kropelkową, przez górne drogi oddechowe, ale także może dochodzić do transmisji drogą pokarmową poprzez zjedzenie zainfekowanej ściółki.

Przeczytaj więcej


O CHOROBIE MAREKA

Wirus choroby Mareka (MD)występuje na większości ferm drobiu. Ponieważ bytuje w kurzu i złuszczonym naskórku ptaków, jego wyeliminowanie ze środowiska kurników jest praktycznie niemożliwe, nawet przy dokładnym przestrzeganiu procedur mycia i dezynfekcji. Ten herpeswirus atakuje układ nerwowy powodując kulawizny, powstawanie guzów nowotworowych i/lub powiększenie brodawek piór u zaatakowanych ptaków. Powoduje to w przypadku brojlerów kurzych zwiększenie konfiskat w zakładach ubojowych oraz może powodować wzrost upadków i spadek nieśności u niosek.

Przeczytaj więcej


INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA DOBREGO ZDROWIA

MSD Animal Health jest wiodącym dostawcą szczepionek i produktów do zwalczania pasożytów dla przemysłu drobiarskiego. Naszym celem jest poprawa i ochrona zdrowia, dobrostanu oraz wydajności drobiu.

Skontaktuj się z nami


PRZEŁOM W ZWALCZANIU KLESZCZY I PCHEŁ

Zwalczanie pasożytów zewnętrznych jest nieustannym wyzwaniem w praktyce lekarza weterynarii.

Wybierając optymalną metodę zabezpieczenia zwierzęcia warto zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie.

Ladder on Dock, Lake Chiemsee, Tiefenbruck, Chiemgau, Bavaria, Germany

NAUKA DLA POPRAWY ZDROWIA ZWIERZĄT

MSD Animal Health nieustannie poszukuje innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie zdrowia zwierząt. Nasze starania skupione są na dostarczeniu profesjonalnych preparatów farmaceutycznych, narzędzi i programów leczniczych dla poprawy jakości życia zwierząt hodowlanych i domowych.

Oferujemy szeroki zakres farmaceutyków, preparatów przeciwpasożytniczych, szczepionek oraz specjalistycznych rozwiązań medycznych. Nieustannie inwestujemy w badania, aby wieloletnie zaufanie jakim obdarzyli nas lekarze weterynarii, hodowcy oraz właściciele zwierząt domowych, znajdowało potwierdzenie w jakości i skuteczności produktów. Przyświeca nam jeden cel – nauka dla poprawy zdrowia zwierząt.


PROFILAKTYKA LEPTOSPIROZY W POLSCE. CZAS NA ZMIANĘ ?

Tradycyjnie leptospiroza psów związana była z serowarami z serogrup Canicola i Icterohaemorrhagiae. Jednakże w ostatnich latach epidemiologia zachorowań psów na leptospirozę zmieniła się i obecnie serowary z serogrup Australis i Grippotyphosa są równie częstą przyczyną zachorowań. więcej


MSD ANIMAL HEALTH NA ŚWIECIE

MSD Animal Health logo - odwiedź naszą globalną stronę internetową