MSD Animal Health uruchamia Experience Center

WARSAW / PSARY MAŁE, 24 kwietnia 2024 – MSD Animal Health, część firmy Merck & Co., Inc., z siedzibą w Rahway, New Jersey, USA (NYSE: MRK), ogłosiła dziś otwarcie Experience Center. To jednostka powołana w celu prezentowania rozwiązań firmy w zakresie identyfikacji i monitorowania zdrowia zwierząt. Działalność jednostki będzie wspomagać hodowców i lekarzy weterynarii w poznawaniu najnowszych rozwiązań technologicznych wspierających hodowlę i produkcję zwierzęcą. Centrum, zlokalizowane w zakładzie produkcyjnym firmy w Psarach Małych (woj. wielkopolskie), to element dalszego rozwoju MSD Animal Health w Europie Środkowej.

– Polska jest dla MSD Animal Health istotnym europejskim rynkiem o znaczącym potencjale – mówi Henrique Casagrande, dyrektor zarządzający regionem Europy Centralnej w MSD Animal Health – Firma od lat zwiększa tu skalę działalności, zarówno pod kątem inwestycji infrastrukturalnych, jak również zwiększania zatrudnienia – które tylko w ostatnim roku wzrosło o blisko 10 proc. Cieszymy się, że możemy ogłosić uruchomienie Experience Center: to pierwsza tego typu inicjatywa MSD Animal Health w Europie Środkowej.

Uruchomienie Experience Center

Experience Center prezentuje rozwiązania technologiczne firmy,  produkowane w zakładzie: to specjalistyczne produkty do identyfikacji i monitorowania zdrowia zwierząt. Produkcja fabryki pokrywa 15 proc. światowego zapotrzebowania na urządzenia do identyfikacji zwierząt. Roczna produkcja fabryki wynosi ok. 400 mln kolczyków dla zwierząt gospodarskich: bydła, owiec, kóz i innych zwierząt. Dziś w ofercie MSD Animal Health znajduje się ok. 400 typów tych produktów – to m.in. kolczyki wizualne, elektroniczne czy służące do pobierania tkanki z ucha pod kątem badań genomowych. W ofercie są również mikroczipy dla zwierząt towarzyszących i koni.

Współpraca z partnerem branżowym

Podczas uroczystego otwarcia Experience Center, MSD Animal Health oraz Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka podpisali Kartę Współpracy. W myśl jej zapisów, MSD Animal Health oraz Federacja będą wspólnie udzielać wsparcia doradczego i technologicznego kierowanego dla hodowców bydła mlecznego I producentów mleka. Współpraca będzie realizowana w toku transferu wiedzy na rzecz hodowców oraz szkoleń z zakresu użytkowania narzędzi służących poprawy zdrowotności stada oraz  opłacalności produkcji mleka.

– Z satysfakcją podpisujemy Kartę Współpracy rozpoczynając nowy etap mający na celu popularyzowanie wiodących technologii wśród hodowców bydła i producentów mleka – mówi Henrique Casagrande. – Nieustannie pracujemy nad nowymi metodami i procesami, aby jeszcze efektywniej wspierać klientów i zwiększać lokalne inwestycje, rozszerzając zdolności produkcyjne. Chcemy nieustannie być cenionym partnerem dla klientów dzięki niezawodności, elastyczności i szybkości reakcji.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka to wiodąca organizacja branżowa o blisko 30-letnim dorobku, zrzeszająca 11 000 członków – hodowców indywidualnych, gospodarstwa państwowe, spółdzielcze i dzierżawione.

– Cieszymy się, że wspólnie z tak kluczowym partnerem, jakim jest MSD Animal Health, będziemy wspólnie propagowali wiedzę i dobre praktyki w hodowli bydła w Polsce – mówi Piotr Doligalski, wiceprezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Firma MSD Animal Health, działająca w obszarze rozwiązań biofarmaceutycznych i technologicznych, kształtuje przyszłość zdrowia i dobrostanu zwierząt. Jej rozwiązania, oparte na osiągnięciach nauki, innowacjach technologicznych i dogłębnych analizach służą zarówno zwierzętom domowym, jak i zapewnieniu zrównoważonych dostaw żywności. Działaniom firmy przyświeca misja The Science of Healthier Animals®. Zdrowsze zwierzęta to zrównoważone dostawy żywności, ochrona ludzi przed chorobami przenoszonymi przez zwierzęta oraz dłuższe i zdrowsze życie domowych pupili.  

Kontakt dla mediów   

Katarzyna Fabijańczyk

katarzyna.fabijanczyk@merck.com

Biuro Prasowe MSD Animal Health

Aleksandra Stasiak, 602 115 401

astasiak@communication.pl