Kontakt

Intervet Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
tel.: 22 183 22 00
fax: 22 183 22 01

Biuro czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-17:00.

Zgłoszenia działań niepożądanych produktów leczniczych weterynaryjnych, całodobowo tel. 22 183 22 00

Jeżeli przesyłają Państwo informację o zdarzeniu niepożądanym lub reklamacji jakościowej produktu proszę przesłać ją niezwłocznie na adres email POL_DPOC@merck.com.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Intervet sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, dalej „Intervet”.

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest:

  1. spełnienie wymogów prawnych władz oraz w interesie zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt w związku ze zgłaszaniem zdarzeń niepożądanych i podobnymi zgłoszeniami oraz w celu wykrywania sygnałów bezpieczeństwa wokół produktów Intervet
  2. obsługa skarg i reklamacji jakościowych względem produktów Intervet;
  3. udostępnienie danych kontaktowych do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów lub podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie produktu leczniczego weterynaryjnego do obrotu w przypadku gdy podmiot zwróci się o to w celu uzyskania dodatkowych informacji o działaniu niepożądanym produktu leczniczego weterynaryjnego

Względem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Intervet przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych przekazanych Intervet, a także prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem naszego oświadczenia o sposobie postępowania z Państwa danymi pod następującym adresem: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Jak do nas dojechać?