Scalibor

Scalibor dla małych i średnich psów

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 

Scalibor Protectorband 4% w/w 48 cm obroża dla małych i średnich psów 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY  

Jedna biała obroża o długości 48 cm (19 g) zawiera: 

Substancja czynna: 

Deltametryna 0,760 g 

Substancje pomocnicze: 

Dwutlenek tytanu (E171) 0,285 g  

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Obroża lecznicza. 

4.2 Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt 

Zwalczanie infestacji kleszczy (Ixodes ricinus; Rhipicephalus sanguineus) w okresie 5 do 6 miesięcy. 

Zapobieganie ssaniu krwi przez moskity (Phlebotomus perniciosus) w okresie 5 do 6 miesięcy. 

Działanie zapobiegające żerowaniu dorosłych komarów z podgatunku Culex pipiens pipiens przez okres 6 miesięcy. 

4.3 Przeciwwskazania  

Nie stosować u szczeniąt młodszych niż 7 tygodni. 

Nie stosować u psów ze zmianami skórnymi.  

Nie stosować u zwierząt ze znaną nadwrażliwością na pyretroidy.  

Nie stosować u kotów. 

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO 

Intervet International B.V. 

Wim de Körverstraat 35 

5831 AN Boxmeer 

Holandia 

tel. + 31/485 587 600 

fax +31/485 577 333 

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych. 2351/14 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.  

Kategoria dostępności: Wydawany bez przepisu lekarza – OTC.  

Data sporządzenia reklamy: 04.04.2016 

Scalibor dla dużych psów

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 

Scalibor Protectorband 4% w/w 65 cm obroża dla dużych psów 

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY  

Jedna biała obroża o długości 65 cm (25 g) zawiera: 

Substancja czynna: 

Deltametryna 1,000 g 

Substancje pomocnicze: 

Dwutlenek tytanu (E171) 0,375 g  

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 

Obroża lecznicza. 

4.2 Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt 

Zwalczanie infestacji kleszczy (Ixodes ricinus; Rhipicephalus sanguineus) w okresie 5 do 6 miesięcy. 

Zapobieganie ssaniu krwi przez moskity (Phlebotomus perniciosus) w okresie 5 do 6 miesięcy. 

Działanie zapobiegające żerowaniu dorosłych komarów z podgatunku Culex pipiens pipiens przez okres 6 miesięcy. 

4.3 Przeciwwskazania  

Nie stosować u szczeniąt młodszych niż 7 tygodni. 

Nie stosować u psów ze zmianami skórnymi.  

Nie stosować u zwierząt ze znaną nadwrażliwością na pyretroidy.  

Nie stosować u kotów. 

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO 

Intervet International B.V. 

Wim de Körverstraat 35 

5831 AN Boxmeer 

Holandia 

tel. + 31/485 587 600 

fax +31/485 577 333 

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych. 2352/14 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.  

Kategoria dostępności: Wydawany bez przepisu lekarza – OTC.  

Data sporządzenia reklamy: 04.04.2016