Polprowet

“Bezpieczne leki — bezpieczne zwierzęta — bezpieczni ludzie” – pod takim hasłem rusza kampania zainicjowana przez stowarzyszenie POLPROWET pod patronatem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Włączamy się w te działania i trosce o #jednozdrowie chcemy zwrócić uwagę na zagadnienie działań niepożądanych wynikających

z przyjmowania leków weterynaryjnych przez zwierzęta.

– Połączyliśmy siły, aby wspólnie mówić o tym, jak istotne dla bezpieczeństwa lekowego jest zgłaszanie zdarzeń niepożądanych, które mogą wystąpić po zastosowaniu leku u zwierzęcia. Każde zgłoszenie ma dla nas wartość, pozwala na uzupełnienie wiedzy na temat bezpieczeństwa i skuteczności dostępnych na rynku leków dla zwierząt, zarówno tych od dawana stosowanych, jak i nowych – podkreśla Agata Andrzejewska, Wiceprezes ds. produktów leczniczych weterynaryjnych –
URPL, WMiPB

Sekretarz generalny POLPROWET, Radosław Knap zwraca uwagę na konkretne działania badawcze jak i edukacyjne, które zostaną podjęte w ramach kampanii edukacyjnej “Bezpieczne leki — bezpieczne zwierzęta — bezpieczni ludzie”. – POLPROWET od lat angażuje się w akcje edukacyjne mające na celu podnoszenie świadomości w zakresie zdrowia zwierząt i ludzi. Dziś skupiamy się właśnie na aspekcie świadomości społecznej w zakresie korzystania z leków weterynaryjnych oraz konsekwencji, jakie mogą wynikać z ich stosowania – tłumaczy Knap. – zapraszamy do udziału w anonimowej, krótkiej ankiecie pod linkiem https://www.interankiety.pl/a/bezpieczne-leki, która dotyczy kwestii związanych z bezpieczeństwem leków i zgłaszaniem zdarzeń niepożądanych weterynaryjnych produktów leczniczych.

Jako członek POLPROWET, jesteśmy głęboko zaangażowani w inicjatywę #jednozdrowie. Wdrażając innowacyjne rozwiązania i angażując się w edukację społeczeństwa, dążymy do poprawy zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zapewnienia bezpieczeństwa dla wszystkich – mówi Henrique Casagrande, prezes MSD Animal Health w Centralnej Europie.

Planowane działania obejmują kampanię informacyjną, mającą na celu edukację właścicieli zwierząt oraz przedstawienie roli specjalistów weterynarii i podmiotów odpowiedzialnych w procesie tworzenia bezpieczeństwa lekowego. Kampania będzie skupiała się na rozpowszechnianiu wiedzy o prawidłowym stosowaniu leków weterynaryjnych, znaczeniu zgłaszania wszelkich niepożądanych reakcji oraz o zapobieganiu potencjalnych zagrożeń dla zdrowia zwierząt i ludzi, wynikających z nieodpowiedniego leczenia.

Kampania ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat odpowiedzialnego stosowania leków weterynaryjnych. Inicjatywa ta, poprzez współpracę różnych instytucji i organizacji, ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa zarówno zwierząt, jak i ludzi, a także promować zdrowe i odpowiedzialne podejście do leczenia zwierząt.

Warto pamiętać, że wszelkie zdarzenia niepożądane można zgłaszać zarówno do podmiotów odpowiedzialnych (firm) wymienionych w ulotkach produktów leczniczych lub bezpośrednio do Urzędu elektronicznie lub innymi drogami, co jest opisane na stronie Urzędu: bit.ly/ZglosDzialanieNiepozadane