MSD Animal Health zaprasza do konkursu “Pignnovation Award”

Udział mogą wziąć uczelnie, grupy badawcze, startupy, które pomagają zmieniać sektor trzody chlewnej.

Warszawa, 6 maja 2024 – MSD Animal Health, część firmy Merck & Co., Inc., z siedzibą w Rahway, New Jersey, USA (NYSE: MRK), ogłasza konkurs “High-Quality Pork Pignnovation Award”. Celem inicjatywy jest wsparcie branży poprzez popularyzację najnowszych osiągnięć z zakresu hodowli trzody chlewnej. Nagrody otrzyma trzech laureatów z grona uczelni, grup badawczych, startupów za projekty łączące innowacyjność i rozwiązania technologiczne na rzecz trzody chlewnej. Do konkursu można zgłaszać innowacje z różnorodnych obszarów – reprodukcji, wzrostu, zdrowia, dobrostanu, zrównoważenia i innych.

– MSD Animal Health ogłasza konkurs “High-Quality Pork Pignnovation Award”, popularyzujący innowacje na rzecz trzody chlewnej. Inicjatywa wpisuje się w nasze działania na rzecz zdrowia zwierząt na całym świecie – mówi Tiago Arantes, associate vice president, Livestock Global Marketing, MSD Animal Health.

Pula nagród wynosi 150 000 USD (ok. 600 000 PLN). Kwota zostanie rozdzielona między trzech laureatów: zdobywcy miejsca pierwszego (75 000 USD), drugiego (50 000 USD) oraz trzeciego (25 000 USD). Zwycięzców poznamy we wrześniu br.

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny dostępne pod adresem: http://www.pignnovationaward.com/. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca br.

Kryteria konkursowe
Do programu można zgłaszać rozwiązania i pomysły, wprowadzające innowacyjne zmiany do sektora trzody chlewnej z wykorzystaniem technologii. Zgłoszenia będą oceniane pod kątem jakości projektu i jasności jego przedstawienia, realistyczności celów, znaczenia i wpływu na społeczeństwo lub dobrostan, oryginalności. Zwycięzcy zostaną wybrani na podstawie oceny uwzględniającej również porównanie z konkurencyjnymi zgłoszeniami. Wyboru dokona kapituła złożona ze specjalistów MSD Animal Health oraz ekspertów zewnętrznych.

Zgłoszenie do konkursu obejmuje m.in. trzystopniowy biznesplan – z krótkim opisem sytuacji, jasno zdefiniowanym problemem i analizą rynku. Aplikacja powinna zawierać metody badań, oczekiwane wyniki i budżet. Zgłoszenie musi dotyczyć projektu nadającego się do wdrożenia i łączącego innowacyjność z technologią.

Kontakt dla mediów            

Katarzyna Fabijańczyk

katarzyna.fabijanczyk@merck.com

Biuro Prasowe MSD Animal Health

Aleksandra Stasiak, 602 115 401

astasiak@communication.pl