BĄDŹ ŚWIADOMY,
BĄDŹ PRZYGOTOWANY

Czy kiedykolwiek myślałeś o bydlęcym
koronawirusie (BCoV) jako o głównym
patogenie powodującym u cieląt
choroby inne niż biegunka?

Pozwólcie, że podzielimy się z Wami
naszymi najnowszymi ustaleniami:

Koronawirus bydlęcy (BCoV) to wirus płucno-jelitowy, który atakuje zarówno górne, jak i dolne drogi oddechowe oraz jelita. Jest wydalany z kałem i wydzieliną z nosa, infekuje też płuca.
Wszystko to zagraża zdrowiu i produktywności zwierząt.

Objawy kliniczne zakażenia BCoV obejmują nie tylko biegunkę neonatalną cieląt i zimową dyzenterię u dorosłych krów, ale także infekcje dróg oddechowych.

Dlaczego BCoV jest tak szkodliwy w drogach oddechowych?

Ponieważ, zaburzając wydzielanie przez tchawicę śluzu, który stanowi pierwszą linię obrony przed chorobami układu oddechowego bydła, czyni zwierzęta podatnymi na inne patogeny BRD (BRSV, PI3, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, IBR i Mycoplasma bovis).

Wszystko to zagraża zdrowiu i produktywności zwierząt.

Negatywny wpływ BRD na produktywność krów jest hodowcom dobrze znany: jest to jedna z najczęstszych i najbardziej kosztownych chorób cieląt. Niestety, wiele przypadków pozostaje niezdiagnozowanych z powodu niedostatecznej ilości wykonywanych badań.

BCoV ma zarówno krótkoterminowy negatywny wpływ na śmiertelność cieląt i ich wyniki, jak i długoterminowy – na późniejszą produktywność zwierząt:

U jałówek wirus powoduje spadek produkcji mleka (-525 kg), opóźnienie laktacji (+15 dni) oraz wzrost prawdopodobieństwa konieczności uboju przed pierwszą laktacją.

U cieląt mięsnych, u których stwierdzono BRD, w zależności od nasilenia objawów klinicznych obserwuje się osłabienie wzrostu (-61 do 108 gramów/dzień) i wydłużenie okresu tuczu (+44 do 59 dni) – w stosunku do zwierząt, u których BRD nigdy nie występowało.

Wypełnij formularz i dowiedz się więcej na temat „Roli BCoV w przebiegu BRD” z naszego e-booka!

*to pole jest wymagane
Rozumiem, że źródłem danych zakupowych będą współpracujący ze Spółkami dystrybutorzy oraz hurtownie oferujące produkty farmaceutyczne, lecznicze oraz sprzęt dla hodowców, w których sprzedawane są produkty Spółek.
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

PL-BOV-230500004

Referencje

Bareille 2018 Bareille N, Seegers H, Denis G, Quillet JM, Assi S, (2008), Impact of respiratory disorders in young bulls during their fattening period on performance and profitability, Renc Rech Ruminants. 2008;15.

Caswell 2013 Caswell JL. Failure of Respiratory Defenses in the Pathogenesis of Bacterial Pneumonia of Cattle. Veterinary Pathology. 2014;51(2):393-409. doi:10.1177/0300985813502821 Delabouglise 2017 Delabouglise A, James A, Valarcher J-F, Hagglünd S, Raboisson D, Rushton J (2017), Linking disease epidemiology and livestock productivity: The case of bovine respiratory disease in France. PLoS ONE 12(12): e0189090. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189090. Dunn 2018 Dunn, T.R., et all. (2018), The effect of lung consolidation, as determined by ultrasonography on firstlactation milk production in Holstein dairy calves, J. Dairy Sci., 101: 1-7, 2018. Jozan 2021 Jozan, T. Exposition des veaux aux principaux agents respiratoires dans 16 elevages laitiers de l’Ouest de la France. 2021, GTV congress, Tours, France. Gulliksen 2009 Gulliksen SM, Jor E, Lie KI, Hamnes IS, Løken T, Akerstedt J, Osterås O. Enteropathogens and risk factors for diarrhea in Norwegian dairy calves. J Dairy Sci. 2009 Oct;92(10):5057-66. doi: 10.3168/jds.2009-2080. PMID: 19762824; PMCID: PMC7094401.

Berge and Vertenten 2022 Berge AC, Vertenten G., PREVALENCE, BIOSECURITY AND RISK MANAGEMENT OF CORONAVIRUS INFECTIONS ON DAIRY FARMS IN EUROPE 2022, World Buiatrics Congress, Madrid, Spain. O’Neill, 2014 O’Neill R, Mooney J, Connaghan E, Furphy C, Graham DA. Patterns of detection of respiratory viruses in nasal swabs from calves in Ireland: a retrospective study. Vet Rec. 2014 Oct 11;175(14):351. doi: 10.1136/ vr.102574. Epub 2014 Jul 18. PMID: 25037889.

Oma, 2018 Oma VS, Klem T, Tråvén M, Alenius S, Gjerset B, Myrmel M, Stokstad M. Temporary carriage of bovine coronavirus and bovine respiratory syncytial virus by fomites and human nasal mucosa after exposure to infected calves. BMC Vet Res. 2018 Jan 22;14(1):22. doi: 10.1186/s12917-018-1335-1. PMID: 29357935; PMCID: PMC5778652.

Pardon 2011 Pardon B, De Bleecker K, Dewulf J, Callens J, Boyen F, Catry B, Deprez P. Prevalence of respiratory pathogens in diseased, non-vaccinated, routinely medicated veal calves. Vet Rec. 2011 Sep 10;169(11):278. doi: 10.1136/vr.d4406. Epub 2011 Aug 10. PMID: 21831999. Pardon 2015 Pardon, B., De Bleecker, K., Hostens, M. et al. Longitudinal study on morbidity and mortality in white veal calves in Belgium. BMC Vet Res 8, 26 (2012). https://doi.org/10.1186/1746-6148-8-2 Pardon 2020 Pardon B, Callens J, Maris J, Allais L, Van Praet W, Deprez P, Ribbens S. Pathogen-specific risk factors in acute outbreaks of respiratory disease in calves. J Dairy Sci. 2020 Mar;103(3):2556-2566. doi: 10.3168/ jds.2019-17486. Epub 2020 Jan 15. PMID: 31954585; PMCID: PMC7094370. Saif 2010 Saif, L.J., (2010) Bovine respiratory coronavirus. Vet Clin Food Anim 26 (2010) 349–364. doi:10.1016/j.cvfa.2010.04.005 Svensson 2003 Svensson, C., Lundborg, K., Emanuelson, U., & Olsson, S. O. (2003). Morbidity in Swedish dairy calves from birth to 90 days of age and individual calf-level risk factors for infectious diseases. Preventive Veterinary Medicine, 58(3–4), 179-197. https://doi.org/10.1016/S0167-5877(03)00046-1 Vlasora 2021 Vlasova, A. N., Saif L.J., Bovine Coronavirus and the Associated Diseases, Front. Vet. Sci., 31 March 2021| https://doi.org/10.3389/fvets.2021.643220 Windemeijer 2014 Windeyer, M. C., Leslie, K. E., Godden, S. M., Hodgins, D. C., Lissemore, K. D., & Le Blanc, S. J. (2014). Factors associated with morbidity, mortality, and growth of dairy heifer calves up to 3 months of age. Preventive veterinary medicine, 113(2), 231–240. https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2013.10.019 Van Rooij 2022 Van Rooij, M.H., Van der Loop, J. A.A., Wouters, P.A.W.M., Makoschey, B., Intranasal vaccination of calves with a live vaccine against bovine respiratory coronavirus in the presence of maternally derived antibodies. 2022, World Buiatrics Congress, Madrid, Spain.

No items to show.

Loading…