BĄDŹ ŚWIADOMY,
BĄDŹ PRZYGOTOWANY

Czy masz świadomość, jak często występuje
koronawirus bydlęcy (BCoV) w Europie?

Czy wiesz, że BCoV jest jednym z najczęstszych patogenów wirusowych wykrywanych w wymazach z nosa?

Wpływ koronawirusa na występowanie biegunki neonatalnej jest dobrze znany wszystkim hodowcom bydła, wciąż jednak brakuje badań, które w sposób rzetelny analizowałyby jego związek z zespołem chorób układu oddechowego bydła (BRDC).

Przyjrzyjmy się faktom!

Ostatnie badania przeprowadzone w 17 krajach europejskich wykazały, że:

  • Koronawirus bydlęcy (BCoV) został wykryty w drogach oddechowych zwierząt w 73% gospodarstw objętych badaniem.
  • 100% hodowli, z których pobrano próbki, było seropozytywnych w kierunku BCoV.

Występowanie zespołu chorób układu oddechowego bydła (BRD) według krajów:

Irlandia

57% gospodarstw objętych badaniem uzyskało pozytywny wynik testu PCR na obecność BCoV*

*

Belgia

60% gospodarstw objętych badaniem uzyskało pozytywny wynik testu PCR na obecność BCoV*

Holandia

30% gospodarstw objętych badaniem uzyskało pozytywny wynik testu PCR na obecność BCoV*

Szwecja

100% gospodarstw objętych badaniem uzyskało pozytywny wynik testu PCR na obecność BCoV*

Francja

70% gospodarstw objętych badaniem uzyskało pozytywny wynik testu PCR na obecność BCoV*

Czechy

71% gospodarstw objętych badaniem uzyskało pozytywny wynik testu PCR na obecność BCoV*

Słowacja

100% gospodarstw objętych badaniem uzyskało pozytywny wynik testu PCR na obecność BCoV*

Węgry

100% gospodarstw objętych badaniem uzyskało pozytywny wynik testu PCR na obecność BCoV*

Rumunia

80% gospodarstw objętych badaniem uzyskało pozytywny wynik testu PCR na obecność BCoV*

*Dane z badań własnych MSD Animal Health

Unikając rozpoznania problemu, nie znajdziesz jego rozwiązania.

Dlaczego badania w kierunku koronawirusa bydlęcego (BCoV) są wykonywane tak rzadko, choć jego występowanie jest tak powszechne?

Niestety w wielu laboratoriach testy na obecność BCoV wciąż nie znajdują się w pakiecie badań patogenów chorób układu oddechowego bydła, choć od 2022 r. stan ten uległ znacznej poprawie.

Powszechność występowania BCoV w hodowlach na całym świecie jest spowodowana 3 głównymi czynnikami:

1. Wydalaniem wysokiego miana wirusa z dróg oddechowych i jelit.

2. Występowaniem nosicieli bezobjawowych w większości stad. Zwierzęta te wydalają wirusa w wydzielinach z nosa i w kale, stanowiąc źródło infekcji dla cieląt i osłabionych osobników.

3. BCoV łatwo przenosi się na przedmiotach, takich jak np. używany przez lekarzy weterynarii stetoskop. Wysokie miano wirusa na powierzchniach powoduje znaczne ryzyko pośredniej transmisji między stadami nawet do 24 godzin po ekspozycji.

Droga zakażenia koronawirusem bydlęcym (BCoV).

Miano wirusa

Infekcje górnych dróg oddechowych

Ograniczenie tworzenia się śluzu w tchawicy

Zakłócenie pierwszej linii obrony

Zwierzę staje się podatne na inne patogeny BRD (BRSV, PI3, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, IBR i Mycoplasma bovis)

Ryzyko spadku wydajności i pogorszenia zdrowotności

Wypełnij formularz i pobierz bezpłatny raport na temat „Występowania koronawirusa bydlęcego w Europie„.

*to pole jest wymagane
Rozumiem, że źródłem danych zakupowych będą współpracujący ze Spółkami dystrybutorzy oraz hurtownie oferujące produkty farmaceutyczne, lecznicze oraz sprzęt dla hodowców, w których sprzedawane są produkty Spółek.
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

PL-BOV-230400003

Referencje

Bareille 2018 Bareille N, Seegers H, Denis G, Quillet JM, Assi S, (2008), Impact of respiratory disorders in young bulls during their fattening period on performance and profitability, Renc Rech Ruminants. 2008;15.

Caswell 2013 Caswell JL. Failure of Respiratory Defenses in the Pathogenesis of Bacterial Pneumonia of Cattle. Veterinary Pathology. 2014;51(2):393-409. doi:10.1177/0300985813502821 Delabouglise 2017 Delabouglise A, James A, Valarcher J-F, Hagglünd S, Raboisson D, Rushton J (2017), Linking disease epidemiology and livestock productivity: The case of bovine respiratory disease in France. PLoS ONE 12(12): e0189090. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189090. Dunn 2018 Dunn, T.R., et all. (2018), The effect of lung consolidation, as determined by ultrasonography on firstlactation milk production in Holstein dairy calves, J. Dairy Sci., 101: 1-7, 2018. Jozan 2021 Jozan, T. Exposition des veaux aux principaux agents respiratoires dans 16 elevages laitiers de l’Ouest de la France. 2021, GTV congress, Tours, France. Gulliksen 2009 Gulliksen SM, Jor E, Lie KI, Hamnes IS, Løken T, Akerstedt J, Osterås O. Enteropathogens and risk factors for diarrhea in Norwegian dairy calves. J Dairy Sci. 2009 Oct;92(10):5057-66. doi: 10.3168/jds.2009-2080. PMID: 19762824; PMCID: PMC7094401.

Berge and Vertenten 2022 Berge AC, Vertenten G., PREVALENCE, BIOSECURITY AND RISK MANAGEMENT OF CORONAVIRUS INFECTIONS ON DAIRY FARMS IN EUROPE 2022, World Buiatrics Congress, Madrid, Spain. O’Neill, 2014 O’Neill R, Mooney J, Connaghan E, Furphy C, Graham DA. Patterns of detection of respiratory viruses in nasal swabs from calves in Ireland: a retrospective study. Vet Rec. 2014 Oct 11;175(14):351. doi: 10.1136/ vr.102574. Epub 2014 Jul 18. PMID: 25037889.

Oma, 2018 Oma VS, Klem T, Tråvén M, Alenius S, Gjerset B, Myrmel M, Stokstad M. Temporary carriage of bovine coronavirus and bovine respiratory syncytial virus by fomites and human nasal mucosa after exposure to infected calves. BMC Vet Res. 2018 Jan 22;14(1):22. doi: 10.1186/s12917-018-1335-1. PMID: 29357935; PMCID: PMC5778652.

Pardon 2011 Pardon B, De Bleecker K, Dewulf J, Callens J, Boyen F, Catry B, Deprez P. Prevalence of respiratory pathogens in diseased, non-vaccinated, routinely medicated veal calves. Vet Rec. 2011 Sep 10;169(11):278. doi: 10.1136/vr.d4406. Epub 2011 Aug 10. PMID: 21831999. Pardon 2015 Pardon, B., De Bleecker, K., Hostens, M. et al. Longitudinal study on morbidity and mortality in white veal calves in Belgium. BMC Vet Res 8, 26 (2012). https://doi.org/10.1186/1746-6148-8-2 Pardon 2020 Pardon B, Callens J, Maris J, Allais L, Van Praet W, Deprez P, Ribbens S. Pathogen-specific risk factors in acute outbreaks of respiratory disease in calves. J Dairy Sci. 2020 Mar;103(3):2556-2566. doi: 10.3168/ jds.2019-17486. Epub 2020 Jan 15. PMID: 31954585; PMCID: PMC7094370. Saif 2010 Saif, L.J., (2010) Bovine respiratory coronavirus. Vet Clin Food Anim 26 (2010) 349–364. doi:10.1016/j.cvfa.2010.04.005 Svensson 2003 Svensson, C., Lundborg, K., Emanuelson, U., & Olsson, S. O. (2003). Morbidity in Swedish dairy calves from birth to 90 days of age and individual calf-level risk factors for infectious diseases. Preventive Veterinary Medicine, 58(3–4), 179-197. https://doi.org/10.1016/S0167-5877(03)00046-1 Vlasora 2021 Vlasova, A. N., Saif L.J., Bovine Coronavirus and the Associated Diseases, Front. Vet. Sci., 31 March 2021| https://doi.org/10.3389/fvets.2021.643220 Windemeijer 2014 Windeyer, M. C., Leslie, K. E., Godden, S. M., Hodgins, D. C., Lissemore, K. D., & Le Blanc, S. J. (2014). Factors associated with morbidity, mortality, and growth of dairy heifer calves up to 3 months of age. Preventive veterinary medicine, 113(2), 231–240. https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2013.10.019 Van Rooij 2022 Van Rooij, M.H., Van der Loop, J. A.A., Wouters, P.A.W.M., Makoschey, B., Intranasal vaccination of calves with a live vaccine against bovine respiratory coronavirus in the presence of maternally derived antibodies. 2022, World Buiatrics Congress, Madrid, Spain.

No items to show.

Loading…