MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE (M.Hyo)


M. hyo wywołuje enzootyczne zapalenie płuc (EP) – przewlekłą chorobę układu oddechowego, rozpowszechnioną w większości stad na całym świecie, która zwykle objawia się w okresie odchowu i tuczu.

Mycoplasma hyopneumoniae to niewielka bakteria wywołująca enzootyczne zapalenie płuc (EP), przewlekłą chorobę układu oddechowego charakteryzującą się suchym kaszlem, zaburzeniami wzrostu i konsolidacją płuc. Zakażenie M. hyopneumoniae jest powszechne w większości stad na całym świecie i może wystąpić na każdym etapie produkcji. Enzootyczne zapalenie płuc obserwuje się jednak najczęściej na etapie tuczu.

M. HYO — KLUCZOWE FAKTY:

Odgrywa istotną rolę w zespole chorobowym układu oddechowego świń (PRDC).

Jest to choroba układu oddechowego o ostrym, ciężkim przebiegu (przy pierwszym pojawieniu się).

Przenoszona przez kontakt nos-nos (również drogą powietrzną).

Przedłużony tucz.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA


M. hyopneumoniae jest uważana za patogen pierwotny, który otwiera płuca na inne infekcje bakteryjne i/lub wirusowe, odgrywając istotną rolę w zespole chorób układu oddechowego świń.


Kiedy enzootyczne zapalenie płuc pojawia się po raz pierwszy na fermie, obserwuje się ostrą, ciężką chorobę układu oddechowego dotykającą świnie w każdym wieku.


M. hyopneumoniae jest przenoszona głównie poprzez kontakt nos-nos, możliwa jest jednak także transmisja drogą powietrzną – w literaturze dostępne są informacje o rozprzestrzenianiu się M. hyopneumoniae drogą powietrzną na odległość do 9,2 km.

SKUTKI

Enzootyczne zapalenie płuc jest jedną z najbardziej znaczących ekonomicznie chorób układu oddechowego świń, szeroko rozpowszechnioną w większości krajów produkujących świnie.

 • W rzeźniach większości krajów europejskich odnotowano występowanie od 24 do 70% zmian w płucach charakterystycznych dla EP.
 • Średnia częstość występowania M. hyopneumoniae w stadach tuczników została oszacowana za pomocą testów PCR na poziomie 66%.

Wpływ ekonomiczny choroby w USA szacuje się na 375 do 400 milionów dolarów rocznie i wiąże się on głównie ze zmniejszonym średnim przyrostem dziennym (ADG), zwiększonym współczynnikiem konwersji paszy i koniecznością stosowania większej ilości leków. Świnie dotknięte EP potrzebują więcej czasu do sprzedaży, w konsekwencji można zaobserwować zmniejszenie liczby sprzedawanych zwierząt na lochę rocznie.

 • Zmiany płucne w przebiegu enzootycznego zapalenia płuc mogą oznaczać stratę do 6,55 USD na świnię przy uboju.
 • Zmiany w płucach mogą zmniejszyć tempo wzrostu tuczników nawet o 7%.
 • Zwiększenie obszaru zmian chorobowych płuc o 1% powoduje zmniejszenie ADG o 1,8 g.
 • Świnie z pozytywnym wynikiem na obecność M. hyopneumoniae mogą powodować wzrost kosztów produkcji o około 2,5 USD i do 0,90 USD dodatkowych kosztów stosowania leków.

WPŁYW EKONOMICZNY

Straty szacowane w wyniku choroby w USA:375 do 400 milionów USD rocznie
Zmiany płucne spowodowane przez EP to aż o 7% mniejsze
przyrosty = strata do 6,55 USD na świnię przy uboju

OBRAZ KLINICZNY CHOROBY

W stadach świń występują dwie postacie kliniczne choroby: ENDEMICZNA i EPIDEMICZNA:

 • ENDEMICZNA

Postać ENDEMICZNA jest najpowszechniejsza i obserwuje się ją w stale zakażonych stadach. Najbardziej oczywistym objawem klinicznym jest suchy, nieproduktywny kaszel, dotykający początkowo kilku zwierząt i powoli rozprzestrzeniający się, obejmujący znaczny procent świń. Można również zaobserwować przedłużające się ogólne obniżenie parametrów wzrostu.

 • EPIDEMICZNA

Postać EPIDEMICZNA występuje tylko wtedy, gdy EP pojawia się po raz pierwszy w gospodarstwie o statusie ujemnym. W tym przypadku rozprzestrzenianie choroby następuje szybko i u wszystkich grup wiekowych może pojawić się kaszel, ostra niewydolność oddechowa, gorączka i sporadyczne zgony.

Stada świń rzadko są zakażone wyłącznie M. hyopneumoniae – najczęściej występują mieszane zakażenia innymi oportunistycznymi bakteriami i/lub wirusami układu oddechowego, co prowadzi do zespołu chorób układu oddechowego świń (PRDC), będącego poważnym powikłaniem zakażenia M. hyopneumoniae.

Podczas sekcji obserwuje się charakterystyczne dla EP zmiany w płucach – fioletowe i szare obszary zrostów płucnych o umiarkowanie twardej konsystencji.

DIAGNOZA

Suchy, nieproduktywny kaszel wraz ze zmianami konsolidacyjnymi w płucach sugerują wystąpienie enzootycznego zapalenia płuc. Nie jest to jednak jedyna możliwa diagnoza. Ostateczne rozpoznanie EP wymaga więc wykazania M. hyopneumoniae za pomocą badań laboratoryjnych, którym może towarzyszyć również ocena nad zmianami w płucach w ubojni.

Podczas kontrolowania EP należy zwrócić uwagę na cztery ważne czynniki:

1

Kaszel.

2

Konsolidację obszarów płuc (kontrola w ubojni).

3

Analizę wyników produkcyjnych.

4

……Badania laboratoryjne w celu
…..potwierdzenia infekcji M.
…..hyopneumoniae.

 • Mycoplasma hyopneumoniae nie może być hodowana rutynowymi metodami. W takim przypadku PCR jest najczęściej stosowanym testem u żywych zwierząt dla ostatecznego potwierdzenia choroby.
 • Test PCR może wykryć M. hyopneumoniae we wczesnych stadiach zakażenia, zanim jeszcze wystąpi serokonwersja i/lub jakiekolwiek objawy kliniczne.  
 • Dlaczego nie zaleca się testu ELISA do indywidualnego diagnozowania EP?
  • Czas, jaki upływa od zakażenia M. hyopneumoniae do pojawienia się serokonwersji jest długi i zmienny, może zająć nawet do 9 tygodni po zakażeniu.
  • Nie można odróżnić przeciwciał pochodzących z zakażenia od tych uzyskanych w wyniku szczepienia.        

KONTROLA

Skuteczną kontrolę enzootycznego zapalenia płuc można osiągnąć wieloma sposobami. Efektywne metody zwalczania tej choroby mogą zmniejszyć presję zakaźną i poprawić zdrowie świń, nie zapewnią jednak całkowitego wyeliminowania M. hyopneumoniae ze stada.

Podstawowe sposoby kontroli EP to:

Optymalizacja praktyk ZARZĄDZANIA i BIOBEZPIECZEŃSTWA w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się M. hyopneumoniae w stadach i między nimi.

AKLIMATYZACJA LOSZEK. Loszki i lochy po pierwszej ciąży zakażone po raz pierwszy są uważane za główne źródło M. hyopneumoniae dla prosiąt ssących. Zwalczanie EP u tuczników nie będzie skuteczne, dopóki status zakażenia M. hyopneumoniae loszek w momencie ich wprowadzenia do stada nie zostanie odpowiednio opanowany.

Optymalizacja ŚRODOWISKA poprzez redukcję emisji amoniaku i drażniących gazów, które mogą pogorszyć kliniczne objawy choroby.

Strategiczne LECZENIE bakteriobójcze w celu
zmniejszenia ryzyka zakażenia i klinicznych objawów choroby.

IMMUNOPROFILAKTYKA w celu poprawy odporności
i zmniejszenia objawów klinicznych choroby.

Jak szczepienie przeciwko M. hyopneumoniae może pomóc?

 • Poprawa współczynnika przyrostu masy ciała i konwersji paszy.
 • Zmniejszenie upadków.
 • Ograniczenie stosowania antybiotyków w stadach z objawami klinicznymi EP.
 • Zmniejszenie objawów klinicznych ze strony układu oddechowego i zmian w płucach.
 • Zmniejszenie siewstwa M. hyopneumoniae.

Opisano różne protokoły zwalczania M. hyopneumoniae w stadach hodowlanych, w tym depopulację i repopulację, częściową depopulację, zamknięcie stada i leczenie oraz leczenie całego stada bez jego zamykania. W Stanach Zjednoczonych zwalczenie M. hyopneumoniae może przynieść korzyść w wysokości 7,00 USD na sprzedawaną świnię, z okresem zwrotu kosztów od 2 do 7 miesięcy. Powszechne są jednak ponowne zakażenia przed upływem 2 lat po eradykacji. Hodowle o wysokim poziomie bezpieczeństwa biologicznego, przebywające z dala od innych stad, mają większe szanse na utrzymanie negatywnego statusu przez dłuższy czas.

SPRAWDŹ JAK MOŻESZ
PRZECIWDZIAŁAĆ CHOROBIE

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami o chorobach oraz o naszych produktach, zarejestruj się.

CIEKAWOSTKI

Mykoplazmy to niewielkie bakterie charakteryzujące się brakiem ściany komórkowej, dlatego są one oporne na środki przeciwdrobnoustrojowe działające właśnie na tę strukturę komórkową, takie jak antybiotyki β-laktamowe, sulfonamidy i trimetoprim.

Mycoplasma hyopneumoniae zwykle utrzymuje się w organizmie zwierzęcia przez długi czas. U świń nosicielek wykryto M. hyopneumoniae metodą PCR do 214 dni po zakażeniu.

Ponieważ mykoplazmy są najmniejszymi znanymi bakteriami, początkowo sądzono, że EP jest wywoływane przez wirusa, a chorobę tę nazywano „wirusowym zapaleniem płuc”. W 1965 r. po raz pierwszy przeprowadzono doświadczalne zakażenie EP i potwierdzono M. hyopneumoniae jako czynnik sprawczy.

POLECANA LITERATURA

 • Maes D, Segalés J, Meyns T, Sibila M, Pieters M, Haesebrouck F. Control of Mycoplasma hyopneumoniae infections in pigs. Vet Microbiol. 2008 Jan 25;126:297-309.
 • Ferraz MES, Almeida HMS, Storino GY, Sonálio K, Souza MR, Moura CAA, Costa WMT, Lunardi L, Linhares DCL, de Oliveira LG. Lung consolidation caused by Mycoplasma hyopneumoniae has a negative effect on productive performance and economic revenue in finishing pigs. Prev Vet Med. 2020;182;105091.
 • Benefit-cost analysis to estimate the payback time and the economic value of two Mycoplasma hyopneumoniae elimination methods in breeding herds. Prev Vet Med. 2019;168:95-102.

Pobierz infografikę


PL-NON-210700010