CO WYWOŁUJE BRD?

Pewne czynniki wywołujące zapalenie płuc bytują w górnych drogach oddechowych zwierzęcia, nie powodując choroby. Jednak w warunkach stresowych dochodzi do zaburzenia równowagi, a czynniki te mogą zacząć się namnażać oraz przemieszczać do miejsc takich jak płuca, gdzie wywołują stan zapalny. Okresem wysokiego ryzyka u bydła nazywamy czas, w którym jest ono narażone na zwiększony stres.

Czynniki zakaźne

Każdy z tych patogenów może przyczyniać się do zapalenia płuc u cieląt, najpowszechniejsze jednak są infekcje mieszane, a mieszanka patogenów jest inna w każdym gospodarstwie.

Ważne jest, aby współpracować z weterynarzem, który pomoże dokładnie zdiagnozować przyczynę zapalenia płuc w gospodarstwie. Pamiętaj, że patogeny są zmienne w czasie, dlatego bardzo ważne jest ponowne badanie.

Wirusy
 • Wirus syncytialny układu oddechowego bydła (BRSV)
 • Wirus parainfluenzy bydła typu 3 (PI3)
 • Wirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła (IBR)
 • Wirus wirusowej biegunki bydła (BVDV)
 • Koronawirus układu oddechowego bydła
 • Adenowirus bydła
Bakterie
 • Mannheimia haemolytica
 • Pasteurella multocida
 • Mycoplasma bovis
 • Histophilus somni
Pasożyty
 • Nicień płucny
 • Nicień Dictyocaulus viviparus

Czynniki środowiskowe

Dowiedziono, że czynniki te mają znaczący wpływ na występowanie i rozprzestrzenianie się zapalenia płuc u cieląt w gospodarstwach:
 • Niedostateczna izolacja chorych zwierząt
 • Mieszanie cieląt z różnych grup wiekowych
 • Stres związany z transportem
 • Nagłe zmiany diety, np. odsadzenie
 • Narażenie na przeciągi
 • Zbyt duża liczba osobników w stadzie
 • Niedostateczna wentylacja
 • Ekstremalne temperatury
 • Zła higiena i/lub drenaż
 • Ograniczony dostęp do paszy, zbyt mała jej ilość lub nagłe zmiany w składzie karmy
 • Zbyt wiele interwencji jednocześnie, np. odsadzenie w tym samym czasie co dekornizacja.

JAKIE SĄ OBJAWY?

Wczesne objawy zapalenia płuc mogą być trudne do wykrycia nawet dla najbardziej doświadczonych hodowców. Podwyższona temperatura jest zwykle pierwszym symptomem utrzymującego się zapalenia płuc i może wystąpić kilka dni przed pojawieniem się innych objawów klinicznych.

WAŻNE!

Jeśli masz jakiekolwiek podejrzenia, zmierz zwierzęciu temperaturę.

39,5°C lub więcej sugeruje infekcję i postępujące uszkodzenie płuc.

JAK ZDIAGNOZOWAĆ BRD?

Badanie USG może pomóc wykryć zmiany w płucach spowodowane BRD, często jest już jednak za późno i uszkodzenia są nieodwracalne. Powikłania mogą prowadzić nawet do śmiertelnych zatorów płucnych.

USG może wykryć też wczesne anomalie związane z zapaleniem płuc, takie jak:

Zgrubienie/nieregularność opłucnej:

Obserwowane jako kilka linii B, które są licznymi hiperechogenicznymi liniami równoległymi, będącymi wynikiem nieprawidłowego echa związanego z małym współczynnikiem odbicia w jamie opłucnowej. Zmiany chorobowe można również zaobserwować w przypadku obrzęku płuc oraz w rozlanych chorobach miąższowych.

Anomalie opłucnej:

Charakteryzują się nagromadzeniem wewnątrz opłucnej płynu hipoechogenicznego ze zmienną ilością echogenicznych włókien fibryny.

Zmiany struktur zrazikowych lub płatowych:

Mogą to być objawy zapalenia i złogów wysiękowych w miąższu płuc. Typowa pojedyncza zmiana zrazikowa to niewielki obszar zagęszczenia tkanki płucnej wskutek nacieku w napowietrzonym płacie płucnym.

Ropnie:

Zapalenie tkanki płucnej zawierające ropę.

Stan zwierząt może się bardzo szybko pogorszyć, dlatego najlepszym sposobem postępowania jest rozmowa z weterynarzem, który doradzi skuteczne leczenie.

JAK ZAPOBIEGAĆ BRD?

Aby zapobiec zapaleniu płuc u bydła, należy zmniejszyć liczbę infekcji, na które są narażone zwierzęta i zwiększyć ich odporność.

Zmniejsz ryzyko zakażenia

 • Staraj się unikać narażania bydła na stresujące warunki. Zwracaj uwagę na wszelkie nagłe zmiany (np. zmianę diety podczas odsadzania), ponieważ zwierzęta odczuwają z tego powodu duży stres.
 • Kiedy krowy przebywają w oborach, upewnij się, że są one dobrze zaprojektowane i wentylowane. Unikaj nadmiernej obsady lub mieszania bydła z różnych grup wiekowych.
 • Aby uniknąć zakażenia innych zwierząt, usuń z obory te z objawami zadyszki lub będące w złej formie ogólnej.
 • Po zakupie nowych zwierząt postaraj się je odizolować od reszty stada na kilka tygodni, aż będziesz pewien, że nie są zainfekowane.

Zwiększ odporność zwierząt do maksimum

 • Upewnij się, że cielę otrzymuje wystarczającą ilość siary.
 • Działania profilaktyczne, zanim dojdzie do infekcji, mogą być bardzo skutecznym sposobem zwalczania chorób płuc. Dzięki nim pobudzamy układ odpornościowy zwierzęcia do wytwarzania przeciwciał, które pomagają mu zwalczyć infekcję.

Jeśli zauważysz jakiekolwiek objawy BRD w swoim stadzie, radzimy natychmiast skontaktować się ze swoim lekarzem weterynarii. Tylko lekarze weterynarii mogą zdiagnozować chorobę i zalecić odpowiednie leczenie Twoich zwierząt.