RZECZYWISTY KOSZT

Skutki BRD nie ograniczają się tylko do samego bydła – choroba ma negatywne konsekwencje także dla Twojego gospodarstwa, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i produkcyjnym.

Wybuch choroby w stadzie jest kosztowny – również dla Twojej fermy.

Liczebność stada zwiększa ryzyko wprowadzenia infekcji i jej rozprzestrzeniania. Duże stada mają zwykle więcej wprowadzanych zwierząt i kontaktów. To zwiększa ryzyko przeniesienia chorób do gospodarstwa i ich rozprzestrzeniania.

MSD oferuje efektywne kosztowo rozwiązanie, które pozwala uniknąć:

 • Zmniejszenia produkcji mleka i mięsa
 • Opóźnień laktacji
 • Wydłużenia okresu tuczu
 • Pogorszenia jakości mleka i mięsa
 • Zmniejszenia wzrostu
 • Przedwczesnego zgonu

Mit: profilaktyka to koszt

Leczenie choroby nigdy nie będzie ani tak skuteczne, ani tak ekonomiczne, jak jej zapobieganie. Działania prewencyjne mogą zmniejszyć straty produkcyjne związane z chorobami, a zatem prowadzą do bardziej zrównoważonej produkcji zwierzęcej.

Czy wiesz, że…

Ilość „chorych dni” cieląt ma wpływ na ich efektywność i wydajność przez całe życie. Każdy taki dzień mlecznej jałówki może spowodować obniżenie produkcji mleka w jej pierwszej laktacji aż o 120 kg. Leczenie bydła mięsnego z powodu zapalenia płuc trwa nieraz aż 2 miesiące, zaś pozostałych zwierząt, które miały jedynie kontakt z zainfekowanymi osobnikami, nie wymagały jednak żadnej terapii – nawet miesiąc, z powodu koniecznej obserwacji. Utrzymywanie tych zwierząt przez kolejny miesiąc lub dłużej wiąże się z dodatkowymi kosztami paszy. Strategiczne programy profilaktyczne stały się więc koniecznością w celu ochrony zwierząt przed chorobami.

Powody, dla których warto rozpocząć działania prewencyjne:

 • Zwiększenie odporności
 • Ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób
 • Zmniejszenie wpływu subklinicznych postaci chorób
 • Wyeliminowanie chorób
 • Ograniczenie stosowania środków bakteriobójczych i obniżenie kosztów weterynaryjnych
 • Zapewnienie większego bezpieczeństwa żywności
 • Zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności gospodarstwa.

Jeśli zauważysz jakiekolwiek objawy BRD w swoim stadzie, radzimy natychmiast skontaktować się ze swoim lekarzem weterynarii. Tylko lekarze weterynarii mogą zdiagnozować chorobę i zalecić odpowiednie leczenie Twoich zwierząt.