Drób

Nobilis Reo ERS inac

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

W dawce 0,5 ml:

Inaktywowany szczep ERS reowirusa, indukujący nie mniej niż 6,7 log2 i nie więcej niż 10,0 log2 jednostek antygenowych ELISA.

Parafina ciekła niskiej gęstości 215 mg

Nobilis® AE

Szczepionka przeciwko zakaźnemu zapaleniu mózgu i rdzenia kręgowego kur. Zawiera szczep Calnek 1143. Do podawania w wodzie do picia,

Nobilis® AE + Pox

Szczepionka przeciwko zakaźnemu zapaleniu mózgu i rdzenia kregowego kurcząt oraz ospie. Zawiera szczep wirusa AE Calnek 1433 i szczep Gibbs wirusa ospy. Do podawania metodą przekłucia błony skrzydłowej (wing web).

Nobilis® CAV P4

Szczepionka przeciwko anemii zakaźnej kurcząt. Zawiera szczep 26 P4 wirusa anemii zakaźnej kurcząt. Do podawania w iniekcji podskórnej lub domięsniowej.

Nobilis® E.coli inac.

Inaktywowana, podjednostkowa szczepionka przeciwko zakażeniom E. coli. Zawiera antygen fimbrialny F11 i rzęskową toksynę FT E. coli oraz olej jako adiuwant. Do podawania w iniekcji podskórnej lub domięśniowej.

Nobilis® EDS

Inaktywowana szczepionka przeciwko zakażeniom wirusem syndromu spadku nieśności. Zawiera inaktywowany szczep BC-14 adenowirusa ptaków EDS 76 oraz olej jako adiuwant. Do podawania w iniekcji domięśniowej lub podskórnej.

Nobilis® Gumboro 228E

Szczepionka przeciwko chorobie Gumboro. Zawiera szczep pośredni plus 228E wirusa choroby Gumboro. Do podawania w wodzie do picia.

Nobilis® Gumboro D78

Szczepionka przeciwko chorobie Gumboro. Zawiera szczep pośredni D78 wirusa choroby Gumboro. Do podawania w wodzie do picia.

Nobilis® IB 4/91

Szczepionka przeciwko zakaźnemu zapaleniu oskrzeli kur. Zawiera wariantowy szczep wirusa IB 4/91. Do podawania w kropli do nosa i oka, w spray’u lub w wodzie do picia.

Nobilis® IB Ma5

Szczepionka przeciwko zakaźnemu zapaleniu oskrzeli kur. Zawiera szczep Massatchusetts. Do podawania w kropli do nosa i oka, w spray’u lub w wodzie do picia.

Nobilis® IB+ND+EDS

Inaktywowana szczepionka przeciwko zakaźnemu zapaleniu oskrzeli kur, rzekomemu pomorowi drobiu i syndromowi spadku nieśności. Zawiera inaktywowane szczepy Mass. wirusa IB, Clone 30 wirusa ND, BC-14 wirusa EDS 76 oraz olej jako adiuwant. Do podawania w iniekcji domięśniowej i podskórnej.

Nobilis® ILT

Szczepionka przeciwko zakaźnemu zapaleniu krtani i tchawicy kur. Zawiera zmodyfikowany szczep wirusa ILT. Do podawania w kropli do oka.

Nobilis® Ma5+Clone 30

Szczepionka przeciwko zakaźnemu zapaleniu oskrzeli kur i rzekomemu pomorowi drobiu. Zawiera szczep Ma5 wirusa IB oraz szczep Clone 30 wirusa ND. Do podawania w wodzie do picia, w spray’u oraz w kropli do nosa i oka.

Nobilis® Marexine Ca126

Zawiesina i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla kur.

Nobilis® Mg 6/85

Szczepionka przeciwko zakażeniom Mycoplasma gallisepticum. Zawiera szczep 6/85 M. gallisepticum. Do podawania w aerozolu.

Nobilis® ND C2

Szczepionka przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu. Zawiera szczep C2 wirusa ND. Do podawania w spray’u.

Nobilis® ND Clone 30

Szczepionka przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu. Zawiera szczep Clone 30 wirusa ND. Do podawania w wodzie do picia, w spray’u lub w kropli do nosa i oka.

Nobilis® OR inac

Inaktywowana szczepionka przeciwko zakażeniom Ornithobacterium rhinotracheale. Zawiera serotyp A, szczep B3263/91 O. rhinotracheale oraz olej jako adiuwant. Do podawania w iniekcji podskórnej.

Nobilis® Reo 1133

Szczepionka przeciwko zakażeniom ptasimi reowirusami. Zawiera atenuowany szczep 1133 reowirusa. Do podawania w iniekcji podskórnej.

Nobilis® Reo inac.

Inaktywowana szczepionka przeciwko zakażeniom reowirusami ptaków. Zawiera inaktywowane szczepy 1733 i 2408 reowirusa oraz olej jako adiuwant. Do podawania w iniekcji podskórnej i domięśniowej.

Nobilis® Reo+IB+G+ND

Inaktywowana szczepionka przeciwko zakażeniom reowirusami ptaków, zakaźnemu zapaleniu oskrzeli kur, chorobie Gumboro i rzekomemu pomorowi drobiu. Zawiera inaktywowane szczepy 1733 i 2408 reowirusów ptaków, Mass. wirusa IB, szczep D78 wirusa choroby Gumboro, Clone 30 wirusa ND oraz olej jako adiuwant. Do podawania w iniekcji podskórnej lub domięśniowej.

Nobilis® Rhino CV

Szczepionka przeciwko zakażeniom pneumowirusami ptaków zwierająca żywy, atenuowany, kurzy szczep 11/94, wirusa zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy. Przeznaczona do stosowania od pierwszego dnia życia dla kurcząt rzeźnych, przyszłych kur niosek w stadach rodzicielskich i towarowych. Szczepionkę należy podawać w kropli do nosa lub oka lub w sprayu.

Nobilis® Rismavac

Szczepionka przeciwko chorobie Mareka. Zawiera zwiazany z komórką szczep CVI 988 wirusa choroby Mareka. Do podawania w iniekcji podskórnej lub domięśniowej.

Nobilis® Rismavac Ca126

Szczepionka przeciwko chorobie Mareka. Zawiera związany z komórką szczep FC 126 herpeswirusa indyczego. Do podawania w iniekcji podskórnej lub domieśniowej.

Nobilis® RT+IBmulti+G+ND

Inaktywowana szczepionka przeciwko zakaźnemu zapaleniu nosa i tchawicy, zakaźnemu zapaleniu oskrzeli kur, rzekomemu pomorowi drobiu i chorobie Gumboro. Zawiera inaktywowane szczepy Mass. i 274/207 wirusa IB, 1#8544 pneumowirusa ptaków, Clone 30 wirusa ND, D78 wirusa choroby Gumboro oraz olej jako adiuwant. Do podawania w iniekcji domięśniowej i podskórnej.

Nobilis® RT+IBmulti+ND+EDS

Inaktywowana szczepionka przeciwko zakaźnemu zapaleniu oskrzeli kur, rzekomemu pomorowi drobiu i syndromowi spadku nieśności. Zawiera inaktywowane szczepy Mass. wirusa IB, Clone 30 wirusa ND, BC-14 wirusa EDS 76 oraz olej jako adiuwant. Do podawania w iniekcji domięśniowej i podskórnej.

Nobilis® Salenvac

naktywowana szczepionka przeciwko zakażeniom Salmonella enteritidis. Zawiera inaktywowany szczep S. enteritidis typ fagowy 4 oraz wodorotlenek glinu jako adiuwant. Do podawania w iniekcji domięśniowej.

Nobilis® Salenvac T

Inaktywowana szczepionka przeciwko zakażeniom pałeczkami Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium. Zawiera inaktywowane szczepy S. enteritidis PT4 i S. typhimurium DT 104 oraz wodorotlenek glinu jako adiuwant. Do podawania w iniekcji domięśniowej.

Nobilis® SG 9R

Szczepionka przeciwko zakażeniom Salmonella gallinarum. Zawiera szorstki szczep 9R S. gallinarum. Do podawania w iniekcji podskórnej.

Nobilis® TRT inac.

Inaktywowana szczepionka przeciwko zakaźnemu zapaleniu nosa i tchawicy indyków. Zawiera inaktywowany szczep BUT 1#8544 pneumowirusa ptaków. Do podawania w iniekcji podskórnej lub domięśniowej.

Paracillin

Amoksycylina 80% w formie proszku do podawania w wodzie do picia dla świń, kur i indyków.

Paracox 5

Żywa szczepionka przeciwko kokcydiozie brojlerów kurzych.

Paracox 8

Żywa szczepionka przeciwko kokcydiozie kur niosek reprodukcyjnych i towarowych.

Test IBD Anigen

Działanie testuAnigen Rapid IBDVpolega na chromatograficznym, jakościowym wykrywaniu obecności antygenu IBDV w torbie Fabrycjusza.

Vac Safe

Ochrona właściwości wirusa szczepionkowego w wodzie do picia oraz monitorowanie skuteczności szczepienia.