Intervet na świecie

Nasze oddanie profesjonalistom ochrony zdrowia zwierząt.

Intervet specjalizuje się w opracowywaniu, wytwarzaniu i wprowadzaniu do obrotu produktów ochrony zdrowia zwierząt. Z globalnymi obrotami REVENUES na poziomie 1 094 milionów € osiągniętymi w 2005 roku Intervet był trzecią z największych firm specjalizujących się w ochronie zdrowia zwierząt. Obecną pozycję osiągnęliśmy dzięki połączeniu procesu naturalnego rozwoju ze strategicznymi przejęciami. Akwizycje i rozwój są zawsze dedykowane wzmocnieniu naszej pozycji na jednym lub kilku kluczowych rynkach lub w segmentach produktowych.

Tak jak ważne jest sprostanie powyższym celom, wszelkie możliwości rozwoju są szczegółowo rozważane po kątem wzmocnienia podstawowych wartości marki Intervet. Wartościami tymi są: skrupulatne wykorzystanie prac badawczych i analiz do zrozumienia i podążania za trendami rynku; nieustające udoskonalanie wyników naszej działalności pozostających w harmonii z potrzebami profesjonalistów ochrony zdrowia zwierząt; wybór procesów i szkoleń wspierających wzmocnienie naszej renomy.

Produkty marki Intervet znajdują zastosowanie niemalże we wszystkich najważniejszych gałęziach terapii i są przeznaczone do stosowania u większości gatunków zwierząt produkujących żywność orza zwierząt towarzyszących.

Z niewyczerpanym potencjałem badawczym i pełnymi zdolnościami produkcyjnymi oraz siecią dystrybucyjną pokrywającą obszar ponad
100 państw, Intervet i jego filie zatrudniają ponad 5000 pracowników oraz prowadzą działaność operacyjną w ponad 50 krajach.

W całej infrastrukturze nadrzędnym i wspólnym dążeniem jest bycie postrzeganym jako grupa profesjonalistów oddanych pracy dla społeczności profesjonalistów rynku ochrony zdrowia zwierząt.

Wartość światowego rynku ochrony zdrowia zwierząt ustaliła się na poziomie 12 biliardów € i faktycznie nieznacznie wzrosła od lat dziewiędziesiątych dwudziestego wieku. W roku 2005 rynek rozwinął się o 2,9%. Intervet prześcignął rynek w rozwoju na przestrzeni ostatniej dekady, wspinając się z 11-go na 3-cie miejsce w rankingu obrotów. Udział Intervet w rynku światowym jest dziś bliski 10%.

Rynki Europy Zachodniej oraz Ameryki Północnej są odpowiedzialne za generowanie dwóch trzecich obrotów światowego rynku ochrony zdrowia zwierząt. Intervet cieszy się pozycją lidera w Europie i wzmocnił swój północnoamerykański biznes na przestrzeni ostanich lat poprzez wprowadzanie do obrotu produktów oraz strategiczne przejęcia. Naszym celem jest konsolidacja pozycji na głównych rynkach oraz tworzenie znaczącej obecności na rynkach, charakteryzujących się potencjałem wzrostu, takich jak Chiny; Indie; Rosja i Brazylia.