Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z jednym z naszych przedstawicieli w Polsce

Zespół Przedstawicieli
Handlowych

Robert Górski [region 1]
T: +48 885 559 660
E: robert.gorski@merck.com

Mateusz Domański [region 2]
T: +48 785 250 094
E: mateusz.domanski@merck.com

Marta Fankulewska [region 3]
T: +48 736 111 553
E: marta.fankulewska@merck.com

Dorota Molska [region 4]
T: +48 600 468 386
E: dorota.molska@merck.com

Agnieszka Sadowska [region 5]
T: +48 788 281 318
E: agnieszka.sadowska@merck.com

Łucja Kaszyńska [region 6]
T: +48 600 468 324
E: lucja.kaszynska@merck.com

Martyna Pietrzak [region 7]
T: +48 788 283 214
E: martyna.pietrzak@merck.com

Arkadiusz Trocewicz [region 8]
T: +48 539 083 617
E: arkadiusz.trocewicz@merck.com

Sylwia Gawek-Majerska [region 9]
T: +48 538 053 277
E: sylwia.gawek-majerska@merck.com 

Karol Wojtaś [region 10]
T: +48 882 395 118
E: karol.wojtas@merck.com

Marcin Żyśko [region 11]
T: +48 788 282 675
E: marcin.zysko@merck.com

Weronika Człapa [region 12]
T: +48 736 111 552
E: weronika.czlapa@merck.com

Marzena Swornik [region 13]
T: +48 885 553 119 E: marzena.swornik@merck.com

Kierownicy Regionalni

Gizella Kurcek [region 5, 7, 8, 10-13]
Polska Południowo Wschodnia
T: +48 881 912 185
E: gizella.kurcek@merck.com

Dariusz Kuczyński [region 1-4, 6, 9]
Polska Północno Zachodnia
T: +48 783 830 851
E: dariusz.kuczynski@merck.com

Siedziba w Polsce

Intervet Sp. z oo, Spółka zależna Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA

Adres:
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
POLAND

Numery kontaktowe:
Tel: +48 22 183 22 00
Fax: +48 22 183 22 01
 

Godziny:
09:00 – 17:00
Poniedziałek – Piątek

Zgłoszenia działań niepożądanych produktów leczniczych weterynaryjnych, całodobowo tel. 22 183 22 00
Jeżeli przesyłają Państwo informację o zdarzeniu niepożądanym lub reklamacji jakościowej produktu proszę przesłać ją niezwłocznie na adres email POL_DPOC@merck.com.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Intervet sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, dalej „Intervet”.
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest:

  1. spełnienie wymogów prawnych władz oraz w interesie zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt w związku ze zgłaszaniem zdarzeń niepożądanych i podobnymi zgłoszeniami oraz w celu wykrywania sygnałów bezpieczeństwa wokół produktów Intervet
  2. obsługa skarg i reklamacji jakościowych względem produktów Intervet;
  3. udostępnienie danych kontaktowych
  4. do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów lub podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie produktu leczniczego weterynaryjnego do obrotu w przypadku gdy podmiot zwróci się o to w celu uzyskania dodatkowych informacji o działaniu niepożądanym produktu leczniczego weterynaryjnego

Względem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Intervet przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych przekazanych Intervet, a także prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem naszego oświadczenia o sposobie postępowania z Państwa danymi pod następującym adresem: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Jak do nas dojechać?

PL-7100533183