Warunki dostawy

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy obowiązujące od 1 lipca 2014 r. mają zastosowanie do wszystkich ustnych i pisemnych ofert, porozumień i dostaw realizowanych przez Intervet Sp. z o.o.