KOSZTY

Biegunka u cieląt ma długofalowy wpływ na ich wydajność i rentowność stada. Profilaktyka
to najważniejszy i najbardziej opłacalny obszar inwestowania czasu.

CZY WIESZ, ŻE…

Powrót do zdrowia po epizodzie biegunki wymaga długiego okresu rekonwalescencji. Należy przy tym pamiętać, że chore cielęta są znacznie bardziej podatne na inne choroby, takie jak stany zapalne górnych dróg oddechowych czy zapalenie płuc, co powoduje dalsze straty finansowe.

MSD oferuje ekonomiczne rozwiązanie, które pozwala uniknąć:

  • spadku produkcji mleka,
  • opóźnienia dojrzałości rozpłodowej,
  • zwiększonej śmiertelności we wczesnym okresie odchowu,
  • zaburzenia reprodukcji i funkcjonowania jajników,
  • bezpośrednich kosztów leczenia: obsługa weterynaryjna, leki, nawodnienie i poród
  • wzrostu podatności na inne choroby: 18x większe prawdopodobieństwo wystąpienia zapalenia płuc,
  • niższego tempa wzrostu: zmniejszony dzienny przyrost masy ciała (cielę może ważyć do 16 kg mniej niż zdrowe zwierzęta).

WARTO WIEDZIEĆ

Leczenie choroby nie jest ani tak skuteczne, ani tak opłacalne jak zapobieganie.
Środki ostrożności mogą zmniejszyć straty w produkcji związane z chorobami,
prowadząc tym samym do bardziej zrównoważonej produkcji.

Jeżeli w stadzie wystąpi którykolwiek z objawów biegunki neonatalnej, konieczne jest jak najszybsze zdiagnozowanie choroby i podjęcie odpowiednich działań, aby uniknąć ewentualnych powikłań zdrowotnych i strat finansowych.