KOSZTY

Radzenie sobie z chorobą nie jest tak efektywne i opłacalne jak jej zapobieganie. Środki ostrożności mogą jednak
pomóc zmniejszyć straty produkcyjne związane z chorobami, prowadząc do bardziej zrównoważonej produkcji.

Mikroekonomiczne koszty subklinicznej postaci IBR
na poziomie stada

W przeprowadzonym niedawno badaniu 305 irlandzkich stad mlecznych o statusie zarówno pozytywnym, jak i negatywnym, w których nie doszło do wybuchu epidemii, przyjrzano się różnicom w wydajności pod kątem produkcji mleka, parametrów płodności i śmiertelności. Zaobserwowano jedynie niewielki wpływ subklinicznej postaci IBR na wskaźniki krów remontowych, nieciężarnych i całkowitą śmiertelność:

  • krowy wieloródki (dwie lub więcej laktacji) w stadach BHV-1-dodatnich produkowały średnio o 250 litrów mniej mleka na krowę rocznie;
  • zmniejszona była także zawartość tłuszczu i białek;
  • straty spowodowane subkliniczną postacią BHV-1 szacuje się nawet na 6000 EUR rocznie na 100 krów.

WARTO WIEDZIEĆ

Koszt wystąpienia objawów klinicznych IBR może okazać się bardzo wysoki w zależności od etapu laktacji, liczby krów dotkniętych chorobą, stopnia zaawansowania choroby i poziomu śmiertelności.

IBR powoduje znaczny spadek produkcji mleka

Spadek produkcji nawet o 1000 l/krowę u zwierząt BHV-1-pozytywnych!

MSD oferuje korzystne finansowo rozwiązanie, które pozwala uniknąć:

  • spadku produkcji mleka;
  • kosztów związanych z poronieniami;
  • wzrostu kosztów uboju;
  • zaburzeń rozrodu i czynności jajników;
  • bezpośrednich kosztów leczenia: usługa lekarza weterynarii, leki, robocizna itp.

Jeśli w stadzie wystąpi którykolwiek z objawów IBR, konieczne jest jak najszybsze zdiagnozowanie choroby i podjęcie odpowiednich kroków, aby uniknąć ewentualnych komplikacji zdrowotnych i strat ekonomicznych.