KOSZTY

Bezpośrednie i pośrednie koszty oraz straty produkcyjne spowodowane BVD są wysokie.

Wielkość stada zwiększa ryzyko infekcji i jej rozprzestrzeniania się w stadzie. Bardziej liczne stada mają zwykle więcej wprowadzanych zwierząt, dochodzi przez to do dużej liczby kontaktów między osobnikami – sprzyja to chorobom i ich szybkiemu rozprzestrzenianiu.

MSD oferuje efektywne kosztowo rozwiązanie, które pozwala uniknąć:

  • strat produkcyjnych,
  • wzrostu zachorowalności,
  • zmniejszenia tempa wzrostu,
  • • obniżenia produkcji mleka,
  • wad rozwojowych.

Żadne leczenie choroby nie jest ani tak skuteczne, ani tak ekonomiczne jak jej zapobieganie. Środki ostrożności mogą zmniejszyć straty produkcyjne związane z chorobami, prowadzą zatem do bardziej zrównoważonej produkcji zwierzęcej.

Jeśli zauważysz jakiekolwiek objawy BVD w swoim stadzie, natychmiast skontaktuj się z weterynarzem. Tylko lekarz może zdiagnozować chorobę i zalecić postępowanie odpowiednie dla Twoich zwierząt.