KOSZTY

Mastitis jest najdroższą chorobą gospodarstw krów mlecznych, ponieważ ma bezpośredni wpływ na produkcję mleka. Krowy z zapaleniem wymienia produkują mniejszą ilości mleka nie tylko w bieżącej laktacji, ale także w kolejnych laktacjach, już po wyleczeniu choroby. Oprócz produkcji mleka, do całkowitego kosztu choroby należy doliczyć koszt brakowania, utylizacji mleka i leczenia weterynaryjnego. Duża ilość przypadków zapalenia wymienia to poważne straty finansowe dla całego gospodarstwa.

WARTO WIEDZIEĆ

•Wraz ze wzrostem liczby komórek somatycznych (SCC) wzrasta również odsetek mleka utraconego podczas laktacji.

•Analizując dane liczbowe, typowy przypadek mastitis w pierwszych 3 miesiącach laktacji szacuje się na 277 EUR straty, zaś w trakcie kolejnych 4-9 miesięcy – 168 EUR. Uwaga: rodzaj i koszty zapalenia wymienia różnią się znacznie w zależności od gospodarstwa.

MSD oferuje opłacalne rozwiązanie pozwalające uniknąć:

  • utylizacji mleka,
  • kosztu zakupu leków i leczenia,
  • wydatków związanych z wizytami lekarza weterynarii w ciężkich przypadkach choroby,
  • kosztów związanych z brakowaniem zwierząt,
  • zwiększonych kosztów uboju,
  • zmniejszenia wydajność krów.

Leczenie choroby nie jest ani tak skuteczne, ani uzasadnione ekonomicznie, jak jej zapobieganie. Środki prewencyjne pomagają zmniejszyć straty produkcyjne związane z chorobami, a tym samym prowadzą do bardziej zrównoważonej produkcji zwierzęcej.

Jeśli w stadzie wystąpi którykolwiek z objawów zapalenia wymienia, konieczne jest szybkie zdiagnozowanie choroby i podjęcie odpowiednich działań, aby uniknąć ewentualnych komplikacji zdrowotnych i strat ekonomicznych.