5 KROKÓW W WALCE Z MASTITIS

Przejście od powszechnego stosowania antybiotyków do terapii selektywnej na poziomie poszczególnych krów podczas zasuszania wymaga zmiany w zarządzaniu stadem. Należy pamiętać, że jeśli selektywne leczenie nie zostanie prawidłowo wdrożone, mogą pojawić się dodatkowe problemy, takie jak potencjalnie zwiększone ryzyko klinicznego i/lub subklinicznego zapalenia wymienia, wzrost kosztów nakładu pracy i czasu pracy. Dlatego firma MSD Animal Health opracowała program selektywnego leczenia krów w fazie zasuszenia, który obejmuje zintegrowane, holistyczne podejście do opieki w okresie zasuszenia i poza nim.

1. PRZYGOTOWANIE DO ZASUSZENIA

To, w jaki sposób przygotujesz krowy do zasuszenia, wpłynie na jego wynik:

 • Stwórz strategię zasuszenia (np. ustal długość okresu zasuszenia, wiarygodne prognozy wycielenia).
 • Sprawdź, czy nieprawidłowy stan kanałów strzykowych występuje u mniej niż 15% krów podczas zasuszania.
 • Oceń, czy produkcja mleka jest niższa niż 15 kg/dzień dla ponad 90% krów.
 • Sprawdź, czy wyciek mleka występuje u mniej niż 10% krów.
 • Zbadaj, czy krowy otrzymują odpowiednią ilość energii, białka, suchej masy i minerałów w ostatnich tygodniach przed zasuszeniem.

2. PROCEDURA ZASUSZENIA

Na początku procedury zasuszania należy ustalić odpowiednią strategię ze swoim lekarze weterynarii, która uwzględniać będzie protokoły bezpieczeństwa oraz schemat postępowania w trakcie i po podaniu produktu. Skuteczne wdrożenie strategii wymaga ścisłej współpracy lekarza weterynarii z hodowcą.
Procedura powinna uwzględniać poniższe kroki:

 • Zasuszanie powinno odbywać się w czystym, wygodnym miejscu, z zachowaniem właściwej kolejności zdarzeń.
 • Przestrzeganie odpowiednich zasad higieny: używanie czystych gumowych rękawiczek, usuwanie brudu ze strzyków, dwukrotna dezynfekcja przez co najmniej 30 sekund oraz czy antybiotyk lub zatyczka strzykowa są częściowo zaaplikowane.
 • Upewnienie się, że posiadasz odpowiednie dane przydatne lekarzowi weterynarii do łatwiejszego zdiagnozowania problemu np. analizę liczby komórek somatycznych.
 • Przeprowadzenie dodatkowych badań przez lekarza weterynarii, aby odpowiednio dobrać medodę leczenia.
 • Ocenę potencjalych czynników stresogennych – czy ma miejsce łączenie zwierząt z różnych grup, czy zwierzęta mają zapewnioną odpowiednią ilość miejsca oraz nieograniczony dostęp do paszy i wody.

3. OKRES ZASUSZENIA

Okres zasuszenia rozpoczyna się od dnia zasuszenia do około 21. dni przed spodziewaną datą wycielenia. W tym czasie nowe infekcje wywoływane są głównie przez bakterie środowiskowe, dlatego należy ograniczyć narażenie strzyków i stymulować układ odpornościowy:

 • Sprawdź, czy wymiona i kończyny krów są czyste.
 • Upewnij się, że ogony krów zostały obcięte, wymiona ogolone, a legowisko jest regularnie odświeżane i dezynfekowane.
 • Oceń, czy obliczona racja żywieniowa, racja podawana i racja spożywana oraz spożycie suchej masy są takie same i czy spełniają standardowe wymagania żywieniowe.
 • Obserwuj, czy mieszanie krów między grupami i zagęszczenie w oborach są zminimalizowane.
 • Sprawdź, czy stanowiska w oborze są dostatecznej wielkości i zapewniają odpowiedni komfort, wystarczającą przestrzeń do chodzenia, miejsce na paszę i wodę oraz właściwą wentylację.

4. PRZYGOTOWANIE DO WYCIELENIA

Okres ten przypada na ostatnie 21 dni przed spodziewaną datą wycielenia. Podobnie jak w okresie zasuszenia, konieczne jest ograniczenie ryzyka infekcji wywoływanych przez bakterie środowiskowe:

 • Sprawdź, czy wymiona i kończyny krów są czyste.
 • Upewnij się, że ogony krów zostały obcięte, wymiona ogolone, a legowisko jest regularnie odświeżane i dezynfekowane.
 • Oceń, czy obliczona racja żywieniowa, racja podawana i racja spożywana oraz spożycie suchej masy są takie same i czy spełniają standardowe wymagania żywieniowe.
 • Obserwuj, czy mieszanie krów między grupami i zagęszczenie w oborach są zminimalizowane.
 • Sprawdź, czy stanowiska w oborze są dostatecznej wielkości i zapewniają odpowiedni komfort, wystarczającą przestrzeń do chodzenia, miejsce na paszę i wodę oraz właściwą wentylację.

5. ZARZĄDZANIE PORODAMI

Nawet wtedy, gdy okres zasuszenia dobiega końca, zadbanie o odpowiednie parametry wycielenia pomoże zmniejszyć ryzyko wystąpienia zapalenia wymienia:

 • Sprawdź, czy w kojcu porodowym jest wystarczająco dużo miejsca, czysta, miękka i sucha ściółka, wystarczające odosobnienie i dostępne pożywienie.
 • Upewnij się, że kojec porodowy jest czysty, suchy i dobrze wentylowany, bez chorych krów.
 • Oceń, czy mniej niż 5% krów wykazuje widoczny wyciek mleka.
 • Oceń, czy mniej niż 10% cieląt potrzebuje dodatkowej pomocy.
 • Sprawdź, czy sprzęt udojowy przeznaczony do pierwszych udojów po wycieleniu działa prawidłowo i jest dokładnie wyczyszczony oraz dezynfekowany przed i po dojeniu.