Plan spotkań

10/01/2023 (wtorek)

Biuro MSD Animal Health, Chłodna 51, Warszawa

Kawa na powitanie
Wprowadzenie do programu (Magdalena Kalwas, MSD AH)
Cukrzyca u psów i kotów według aktualnej klasyfikacji (prof. Federico Fracassi)
Leczenie cukrzycy u psów, część 1 (prof. Federico Fracassi)
Przerwa kawowa
Pharmacovigilance (Piotr Grabowski, MSD AH)
Leczenie cukrzycy u psów, część 2 (prof. Federico Fracassi)
Przerwa kawowa
Jak osiągać długoterminowe cele? (Michał Lisiewicz)
Obiad
Postępowanie z pacjentem pediatrycznym z cukrzycą – doświadczenia własne (prof. dr hab. Ewa Pańkowska)
Panel dyskusyjny o leczeniu cukrzycy
Kawa na pożegnanie

Spotkanie online – dzień 1
02/02/2023 (czwartek)

Teams

Monitorowanie pacjenta z cukrzycą (prof. Federico Fracassi)
Monitorowanie pacjenta z cukrzycą – doświadczenie własne (prof. Federico Fracassi)
Dyskusja
Sesje indywidualne (Michał Liesiewicz)

Spotkanie online – dzień 2
03/02/2023 (piątek)

Teams

Journal Club (Magdalena Kalwas)
Sesje indywidualne (Michał Lisiewicz)

Warsztaty KOMUNIKACJA z WŁAŚCICIELEM
22/03/2023 (środa)

Hotel Hilton Warsaw City, Grzybowska 63, ​Warszawa

Trenerki:
lek. wet. Anna Dominiak, Aneta Wójcik

Kawa na przebudzenie, rejestracja uczestników
Powitanie
Przekonania i emocje oraz fakty o komunikacji, które musisz znać:
 • Co mówimy, co słyszymy?
 • Słowo słowu nie równe – magiczne słowa klucze
Przerwa kawowa
 • Sygnały poza werbalne, mocniejsze niż myślisz
 • Komunikacja poprzez historie „testimony”
Obiad
Struktura wizyty wg modelu Calgary Cambridge:
 • Budowanie więzi z klientem
 • Komunikacja w trzech sytuacjach:
  1. informowanie w rozpoznaniu
  2. długofalowa współpraca z klientem
  3. komunikacja w przypadku komplikacji (m.in. ketoza, hipoglikemia, zakażenia towarzyszące)
Przerwa kawowa
Aktualne wyzwania i przypadki uczestników:
 • Pytania i odpowiedzi
 • Klient w emocjach
Zakończenie spotkania

Spotkanie online
05/04/2023 (środa)

Teams

Unstable diabetic patient. Clinical cases (prof. Federico Fracassi)
Monitorowanie pacjenta z cukrzycą – doświadczenie własne (prof. Federico Fracassi)
Dyskusja
Journal Club (Magdalena Kalwas)

CAN-230200001